Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

Armageddon nyomában

MAGYAROK FELELŐS NEMZETI KORMÁNYA

2015. június 11. - Andre Lowoa

A „Magyarország kormánya”, „magyar kormány” megnevezés alatt a magyar állami intézményrendszert felhasználva céljaira eszközként egy idegen, nemzetinek álcázott, de ellenséges tevékenységet folytató szervezett bűnözői csoport. Névviselése, tevékenysége megtévesztő és a hatalmi struktúrában kulcsszerepet játszó ágazatokba beépített ügynökein keresztül törekszik a nemzetközi bűnszervezet teljes hatalomátvételre, polgárháborús viszály előidézésére, majd pedig az ország őslakosságának egyesítési szándéka hangoztatása közepette, háborúba sodrásával, melynek célja az immár nyílt cionista hatalomátvétel egy „szuverén” és tervszerűen elszakított, de „autonómmá” tett ősi magyarlakta terület „egyesítése”. Valódi szándéka a nemzettestbe ágyazni a zsidó és cigány etnikumot, felszámolva ezzel az ősi rend hun-szkyta fajunk, kultúránk, örökségünk alapjait. Ennek eszköze a terror, fizikai, szellemi, lelki síkon alkalmazott, kifinomult és durva módszereinek a társadalmi rétegződést teljesen lefedő alkalmazása. Minden „kormányzati” szerv, mely a parlamenti „demokráciának” nevezett színjáték döntéseinek volt alávetve, a mai naptól tevékenységében felfüggesztésre kerül. A napi rutinfeladatokon túl semmilyen „magyar kormány” által szignált utasítást, iránymutatást elfogadni, betartani nem köteles, sőt az kifejezetten ellenséges tevékenységként értelmezhető. A rendvédelmi szervek, honvédelmi alakulatok, gazdasági-pénzügyi szektor, közigazgatás… és minden érintett készüljön föl a „rendszerváltásnak” nevezett esemény óta eltelt idő alatt folytatott tevékenységének tételes bemutatásra, elszámolásra! Az átmeneti idő alatt, míg az illegitim „hatalmat bitorló”, de felszámolás alatt álló államigazgatási-maffia, pártpolitikai struktúra elszámoltatásra kerül, egyetlen magyar ember sem kötelezhető semmilyen jogeszközzel való kényszerítésnek eleget tenni, annak alá vetni magát! A kialakult helyzet tisztázásáig az „állam, mint szervezet” felfüggesztésre került. Minden további közigazgatási eljárás, intézkedés törvénytelen és az új, kialakítandó, az ősi törvényekre épülő valóban a magyar nemzet fennmaradását és igazságosság elv érvényesülését biztosító struktúra bevezetése érdekében kérjük és elvárjuk együttműködését!Szigetszentmiklós

2015. 06. 11.

Posta Imre
Nagyon érdekes felismerésre jutunk, ha megnézzük az angol megfelelőjét ennek a fogalomnak.

Government = Kormány

Idegen kifejezés, a latinból került az angolba

govern = manipulálni, vezetni, megvezetni
ment = elme, gondolkodási képesség

Hogyan került ez be az angolba?