Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

Armageddon nyomában

2019. október 18. - Andre Lowoa

Lukács napja

A muravidéki Lendva és környékének földművesei nagyon igyekeznek e napon elvetni azt, amit el kell vetni. Szerintük ugyanis „Lukács az utolsó magvető”.

Balázs Mátyás pásztor viszont arról számol be, hogy az öreg juhászok valamikor ezen a napon engedték az apaállatokat a falkába, így az elletést tavaszra időzítették. A korai, téli ellés ugyanis nagy bajjal jár, nehéz a téli hidegben a „ma született” báránykákat melegen tartani, megmenteni az éh- és fagyhaláltól. Hiába melegítették az ártatlankákat a pásztorok a szűr, a suba alatt saját testük melegével, többnyire elpusztultak.

Mi hunok 300millióan vagyunk

Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz!Egy szívnek, mely éppúgy fáj,
mint az enyém


Eredj, ha tudsz...
Eredj, ha gondolod,
Hogy valahol, bárhol a nagy világon
Könnyebb lesz majd a sorsot hordanod,
Eredj...
Szállj mint a fecske, délnek,
Vagy északnak, mint a viharmadár,
Magasából a mérhetetlen égnek
Kémleld a pontot,
Hol fészekrakó vágyaid kibontod.
Eredj, ha tudsz.


Eredj, ha hittelen
Hiszed: a hontalanság odakünn
Nem keserűbb, mint idebenn.
Eredj, ha azt hiszed,
Hogy odakünn a világban nem ácsol
A lelkedből, ez érző, élő fából
Az emlékezés új kereszteket.


A lelked csillapuló viharának
Észrevétlen ezer új hangja támad,
Süvít, sikolt,
S az emlékezés keresztfáira
Téged feszít a honvágy és a bánat.
Eredj, ha nem hiszed.


Hajdanában Mikes se hitte ezt,
Ki rab hazában élni nem tudott
De vállán égett az örök kereszt
S egy csillag Zágon felé mutatott.
Ha esténként a csillagok
Fürödni a Márvány-tengerbe jártak,
Meglátogatták az itthoni árnyak,
Szelíd emlékek: eszeveszett hordák,
A szívét kitépték.
S hegyeken, tengereken túlra hordták...
Eredj, ha tudsz.


Ha majd úgy látod, minden elveszett:
Inkább, semmint hordani itt a jármot,
Szórd a szelekbe minden régi álmod;
Ha úgy látod, hogy minden elveszett,
Menj őserdőkön, tengereken túlra
Ajánlani fel két munkás kezed.
Menj hát, ha teheted.


Itthon maradok én!
Károgva és sötéten,
Mint téli varjú száraz jegenyén.
Még nem tudom:
Jut-e nekem egy nyugalmas sarok,
De itthon maradok.


Leszek őrlő szú az idegen fában,
Leszek az alj a felhajtott kupában,
Az idegen vérben leszek a méreg,
Miazma, láz, lappangó rút féreg,
De itthon maradok!


Akarok lenni a halálharang,
Mely temet bár: halló fülekbe eseng
És lázít: visszavenni a mienk!
Akarok lenni a gyujtózsinór,
A kanóc része, lángralobbant vér,
Mely titkon kúszik tíz-száz évekig
Hamuban, éjben.


Míg a keservek lőporához ér
És akkor...!!


Még nem tudom:
Jut-e nekem egy nyugalmas sarok,
De addig, varjú a száraz jegenyén:
Én itthon maradok.1918 december 20

Szőke István Attila: Esküszünk!Esküszünk a nemzet magyar Istenére,
Piros-fehér-zölddel írjuk fel az égre,
Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta:
Ősi országunkat együtt vesszük vissza!

Büszke szemmel nézzük Nimród király fényét,
Az égen győzi le örök ellenségét.
Csodaszarvasunknak követjük futását,
Hunort s Magyart hívó égi vágtatását.

Attila kardjáról csodákat mesélünk,
Ha e kard kezünkben, senkitől se félünk!
Csaba, ifjú király, meghajlunk előtted,
Fényes csillagösvényt az égre te szőtted.

Esztergomi falra festett oroszlánok,
Mint apáink régen: törjük szét a láncot!
Figyeljük a turulmadár érkezését:
A Tudás Népének újjászületését.

Szeretett hazánkat körbeveszi Kárpát,
Ide tértek vissza Álmos s fia Árpád.
Áhítjuk óvó, szent magyar koronánkat,
Ha királyunk fején, ránk senki sem támad.

Nagy-Magyarország, te sosem maradsz árva,
Mindig szívünkben élsz szeretetbe zárva,
Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta,
Ősi országunkat együtt vesszük vissza!

Esküszünk a nemzet magyar Istenére,
Piros-fehér-zölddel írjuk fel az égre,
Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta:
Ősi országunkat együtt vesszük vissza!
Móra László: Imádkozom

Ha jó anyámnak szíve jajdul
A sok-sok gondnak ezritől -
S atyám ha térve munkazajbúl,
A fáradástól majd kidől:
Imádkozom, az Égre nézve,
Az összetörtekért
S hogy váltson Isten új örömre
Sok összetört reményt.

Ha béna ember áll elémbe
A hűvös utca szegletén
És rá se néz az utca népe
S elhagyva fázik ott szegény:
Imádkozom a béna ember
Fájdalmas könnyeér',
Kinek az értünk hullott vére
Csak ennyit, ennyit ér!

Ha kis Hazámnak csonka képe
Szemembe könnyet hinteget,
Ha vérem messze síró vére
Felém segélyért integet:
Imádkozom egész Bánatország
Letiport földjeért,
Imádkozom egy árva ország
Fájdalmas könnyeért.

Tiszánk ha jajt hoz messze fentről,
Dunánk ha sír ott délre lent...
A szél ha hírt hoz emberekről,
Akik zokognak éjjelent':
Imádkozom a nagy folyókért
És minden cseppjeért,
Imádkozom a bujdosókért
S azoknak könnyeért.

Ha nyári reggel ég falánál
Égő virágba gyúl a Nap,
Ha esti Égnek nagy tavánál
A csillagok felgyúlanak:
Imádkozom a termőföldért
És minden gyöngyeért...
Imádkozom a görnyedőkért
S jövőnk vetéseért!

Édesanyám, lelkem...Édesanyám, lelkem, ne sirasson engem,
Erdélyországba kell mennem.
Felszabadítani székely rabtestvérem'
A Maros és az Olt menten.

Gyönyörű lesz az a találkozás,
Ha majd egykor viszontlátjuk egymást!
Elindulunk együtt a szebb jövő felé,
Kincses Erdélyország felé.

Elindul a menet hosszú, magyar menet,
Még a nap is lesüt rája.
Utána egy vonat, hosszú, magyar vonat,
Horthy Miklós parancsára.

Éljen Horthy! Kiált minden torok,
Minden felől hangzik: Isten hozott!
Ott áll minden magyar, virág a kezében,
Könnye csordul örömében.
EGY ÚJ NÉP KELT FEL

Szerző:

|: Egy új nép kelt fel magyar országon
ki előre tör, ki előre tör, mint még soha :|

Jézus ledönt minden akadályt előtünk
Mert ő az Úr és harcol értünk
Ő legyőz minden akadályt előtünk
Harcol a népéért


|: Az Úr harcol a népéértm az Úr harcol a népéért
Mindörökké harcol a népéért:|

HAZA FOGUNK TALÁLNI!

Haza fogunk találni,
bár az utat nem tudom.
De ígérem, ha Istenem
közli velem nektek el mondom.

Elmondom hamar, érzem és tudom
örömmel és felszabadultan
emlékszünk vissza majdan,
miért is voltunk kishitűek és merevek,

Amikor az ajtó ott volt előttünk
nyitva hívogatóan várt reánk,
hogy átlépjük XXI. század hajnalát.
Huszárgyerek, huszárgyerek?Huszárgyerek, huszárgyerek szereti a táncot,
Az oldalán, az oldalán csörgeti a kardot.
Ha csörgeti, hadd csörgesse, pengjen sarkantyúja,
Kossuth Lajos verbunkja a muzsikáltatója.

Falu végén, falu végén szépen muzsikálnak,
Oda hívnak engemet is magyar katonának.
Be is állok a verbunkba, ha már verbuválnak:
Elmegyek a pajtásimmal vitéz regrutának.

Szép a huszár, szép a huszár, felül a lovára,
Aranymente a hátára, kard az oldalára,
Virágcsokor a csákóján, úgy megyen csatába:
Ne sírj rózsám, megtérek még a szabad hazába!


MAGYAR VAGYOK


magyar vagyok
hun és avar
íjfeszítő szkíták
büszke utóda
tudom hogy Róma
romjain a barbár hordák
egymást ölték halomra
és dühöngött a pestis
amikor itt már régóta
Isten országa volt

tagadni kár
kölnit a koszra
pogányok keze locsolt

ne magyarázza senki nekem
hogy halbőrszagú a múltam
hogy innen-onnan loptam a szavakat
hogy mindent mástól tanultam

a lényeg a lélek a középkor
máshol volt sötét
máglyahalálba Galileit
nem nálunk küldték

tagadni kár
kölnit a koszra
pogányok keze locsolt
 

Móra László: Magyar zászló

Szeressük a hófehér színt,
Szeressük a zöldet,
Szeressük a piros vértől
Ázott magyar földet.
Mert a piros, fehér és zöld
Magyar zászlónk színe,
Benne fénylik, benne ragyog
Dicső múltunk híre,
Hősök arany szíve.

Szeressétek ezt a zászlót,
Híven szeressétek.
Fonjatok rá hőstettekből
Új koszorút, szépet!
Hadd lengje be dicsőséggel
Kárpát ősi ormát
És hirdesse, hogy feltámad
Szép Magyarország,
Régi Magyarország...


Nagy úr ám a Horthy-baka ZalábanHej, de nagy úr ám a Horthy baka Zalában, Zalában, Zalában.
Kedve szerint válogathat a lyányban, a szőkében, a barnában.
Ha felhúzza Zöld hajtókás mundérját, betyárosan kipödri a bajuszát,
Lyány-menyecske mind bolondul utána, minálunk, Zalában.

Piros vér a szívem vére, nem lőre, nem lőre, nem lőre.
Horthy bakák nem mennek csak előre, előre, előre.
Piros bor az én itókám, piros bor, gyere rózsám igyunk rája, de sokszor.
Igyunk rája, ropjunk táncot utána, mint régen, Zalában.


Tájainkat nem feledem,
Asszonyaink nem engedem,
Ősink nyomán tovább járok,
Égbolt szélén messzebb látok.

Nem engedek pusztításnak,
Lélekgyilkos hallgatásnak,
Visszaküldöm hóhéraink,
Elfeledem rossz álmaink.

Élet lehet csak jövendő,
Élek én is, magként növő,
Fény hasítson Igazságot,
Így élem Magyarországot!

Gál napja


afféle határnapnak számított a földművelésben. Minthogy rendszerint ekkorra érett be a makk, a bakonyi falvakban - meg másutt is - ekkor csapták ki ingyen hizlalásra a disznókat a tölgyesekbe. A nálunk is népszerű, középkori bencés szerzetes névünnepének időjárásából már a következő nyárra jósoltak a népi megfigyelők: "Ha megizzad a szent úr - állította a rigmus -, és nem köll néki ködmön, esztendőre szárazságtól pörkölődik mindön".
Gál napja a paraszti életben a szántásnak és az őszi búza vetésének is az ideje, de érdekes hagyomány terjedt el a középkorban az ír származású bencés-rendi szerzetes névnapjához kapcsolódva: a könyvtáráról és iskolájáról híressé vált Szent Gallen kolostorának alapítója a deákok egyik védőszentje lett, és mivel neve a latin gallus, azaz kakas szóval egyezik, neve napján "kakas-ünnepeket" (kakasviadalt, kakas-sütést, kakaskirály-választást) rendezett a diákság.


Gál napja

Gál napja határnap a földművelésben. Szlavónia, Muravidék és Baranya tölgyeseiben e naptól kezdve számították a makk érését. A makk pedig a disznóhízlalásban felbecsülhetetlen értékű, ingyen takarmányt jelentett a tölgyesbe kicsapott disznókondának.

A tavak, folyók menti lakosság halászai is kihasználják a nap adta lehetőségeket. Ezen a napon szoktak egy utolsó nagy halászatot rendezni, mielőtt a halak végleg a fövénybe ásnák magukat.

Kispiac hiedelme szerint Gál napja időjósló nap is, tudniillik olyan lesz a nyár, mint amilyen a Gál-napi időjárás.

Szent Teréz napja


Hajdanában a legtöbb borvidékünkön ekkor kezdődött a szüret. A nehéz, de örömteli munka nyitányát, a "szőlőhegy felszabadítását" sokfelé durrogó mozsarak és falusi kikiáltók hirdették. A szedőlányok görbe kést, kacort, vagy szőlőollót ragadtak és csoportosan énekelve indultak a tarkálló tőkesorok közé. Mögöttük a jókedvű férfinép öntötte puttonyba a kövér fürtöket.
Gazdag spanyol család gyermekeként született az ó-kasztíliai Avilában 1515-ben Teresa, aki szülei akarata ellenére tizennyolc évesen karmelita kolostorba vonult. Példamutató ájtatosságán és szent életén túl egyházi feletteseinek a kolostori szabályzat megszigorítását javasolta. 1562-ben IV.Pius pápa felhatalmazására a karmelita rend női ágának megreformálásához fogott, majd a szigorú rendszabályok alapján működő első avilai kolostor főnöknője lett. Tizenhat női, és tizenöt férfi szerzetesrendet alapított. Egyházi elöljárói tanácsára számos könyvet irt a misztikus teológia témakörében, amelyeket több nyelvre lefordítottak. 1582-ben halt meg az ó-kasztiliai Alba de Liste kolostorban. Negyven évre rá, XV. Gergely pápa a szentek sorába iktatta.
Avilai Szent Teréz napja - a katolikus egyház egyik legnagyobb női szentjének a tiszteletére - főként a délvidéki magyarság körében asszonyi dologtiltó nap volt. Tartózkodtak a nagyobb házi munkáktól: ilyenkor a nőknek tilos volt mosni, kenyeret sütni, mert a néphit szerint mindez nagy bajt, veszedelmet hozhat a házra és a lakóira. Századunk praktikus, ám sokkal prózaibb hagyománya, hogy Teréz napjával kezdődik a hivatalos fűtési szezon.


Október 15. Teréz napja
Szent Teréz a 16. században élt. Ez a nap sokfelé a szüret kezdete. Egerben Teréz-szedés a neve. A Bánságban és Bácskában asszonyi dologtiltó nap volt, amikor nem moshattak és kenyeret nem süthettek.Teréz napja

Baranyában ezt a napot szüretkezdő napnak tartják.

Bánátban és Bácskában, többek között Szabadkán asszonyi dologtiltó napként tartják számon. Tartózkodniuk kell a mosástól, a kenyérsütéstől. Az idősebbek még ma is betartják a tilalmat.

Hatalmas tűzgömb jelent meg Északkelet-Kína egén.

Utcai kamerák és autósok autós fedélzeti kamerái rögzítették a nagy világosságot okozó lángoló meteort.

Hatalmas tűzgömb jelent meg Északkelet-Kína egén helyi idő szerint pénteken, éjfél után – írja a Live Science alapján a 24.hu. A szakértők egyelőre nem tudnak becsapódásról.

A meteor hatására nappali világosság alakult ki, a látványos eseményt nemcsak az utcai kamerák, de helyi lakók is rögzítették. A jelenség Csilin és Hejlungcsiang tartományból is látható volt.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=L6gQkVqpgIo

Kína északkeleti része felett egy hatalmas meteor száguldott át.

2019. október 11-én az éjjeli órákban egy meteor szelte át az eget Kína északkeleti része, a Jilin tartományban fekvő Songyuan városa felett. A meteor olyan fényesen izzott fel, hogy

pár másodpercre nappali világosság lett úrrá a térségben.

Arról egyelőre nincs információ, hogy a meteor apróbb darabjai esetleg valahol földet értek-e. Az eseményt több kamera is rögzítette.

Forrás: Youtube/VideoFromSpace

Ferenc napja

A muravidéki és szlavóniai földművesek a Ferenc körüli hetet búzahétnek, a legjobb búzavető hét napnak tartják. Ez azt jelenti, ha ezen a héten vetik el a búzát, akkor nem lesz szurkos.

A háziasszonyok is számon tartják Ferenc napját. Nyírfaágat tesznek a kotlós fészkébe – ha még egyáltalában ültetnek kotlóst –, hogy a Ferenc-héten ültetett kotlós csibéi ne legyenek betegek, el ne pusztuljanak. A nyírfaágacska mindaddig ott marad, míg ki nem kelnek a csibék. A nyírfaág tudniillik megtöri a gonosz hatalmát, megvédi az ártatlan kiscsibéket.

KLA.TV a felderítés frontján – Ki küzd együtt velünk?

A Klagemauer.TV ellenérvekkel leplezi le a média hazugságait! Kla.TV - szabad - független - cenzúrázatlan. A média hírszolgáltatásainak mulasztásai és egyoldalúsága miatt egyre több ember érzi azt a belső ösztönzést, hogy akár a sokszor kevés szabadidejük ellenére is kilépjenek passzivitásukból, hogy cenzúrázatlan híreket terjesszenek. Ez az önkéntes munkacsoport kötelességének érzi, hogy egy igazi „vészprogram keretén belül” fontos és nélkülözhetetlen ellenvéleményeket terjesszen világszerte. A Kla.TV közel ugyanannyi munkát fektet be, mint a fősodratú média alkalmazottai. Azzal a különbséggel, hogy ők a munkájukhoz nem támaszkodhatnak olyan horribilis anyagi eszközökre, mint a német közszolgálati média, ahova több mint 8 milliárd euró előfizetési díj áramlik be évente. De nézzék csak, hogy a Kla.TV előfizetési díj nélkül is, mindössze 6 év alatt mit épített fel: 165 film- és hangstúdió az egész világon, 44 nyelven sugárzott műsorok, több mint 130 önkéntes fordító, 220 önkéntes moderátor és 240 önkéntes bemondó, 670 önkéntes technikus, 190 önkéntes coach és maszkmester, több mint 400 szerkesztőségi munkatárs, több mint 10.000 adás, több 100.000 óra munka teljes szívből, szabadidőben és saját költségen. A Kla.TV rendszeresen emberek millióit éri el, Kla.TV a fősodratú média számára komoly fenyegetéssé vált, mivel hazugságaikat, mulasztásaikat és ferdítéseiket napról napra felfedi, valamint exponenciálisan növekvő közönséget ér el. Ezért a fősodratú média a Kla.TV-t mocskolja, „összeesküvés elméletekkel" rágalmazza és üldözi. A Kla.TV alapítója erről így nyilatkozik: „A média támad, így végre a Kla.TV-nak lehetősége van növekedésre." Mint az észak-amerikai mamutfenyők, úgy a Kla.TV is a nagy tüzekkel, a médiatüzekkel kezd el igazán terjedni. A fák óriásai szabályosan „várnak" a lángokra. Csak a tűz elterjedése révén nyitja meg a felszálló, forró levegő a néha több mint 100 méter magas fák tobozait. Így a magok az ásványi anyagokban gazdag hamuval frissen megtrágyázott talajra esnek, besüllyednek és csírázni kezdenek. A Kla.TV még sohasem tudott több magot elhullatni és nagyobb népszerűséget elérni, mint pont a médiatámadások kereszttüzében. Egy csúcsidőszakban médiatűz különösen sok tobozt nyitott meg, egy nap alatt robbanásszerűen 1.621.424 hozzáférést jegyeztünk fel! 2018-ban, a 80 médiavihar miatt az előző évhez képest 83 millióval több hozzáférést értünk el!!! De ez a szám CSAK a mi Kla.TV platformunkra vonatkozik. A Kla.TV ugyanis ezen kívül még több csatornán keresztül terjed, mint pl.egy orosz TV- adón, amely 87 millió nézővel rendelkezik, vagy három kabeltévécsatornán keresztül is Németországban, amelyek a teljes Kla-TV programot naponta 650.000 háztartásnak sugározzák. És így tovább...Egy halrajhoz hasonlóan, amelyik gömbformába vagy nagy halformába tömörül, ha megtámadják, ugyanúgy sorakoznak fel egy médiatámadás esetén emberek százai a Kla.TV-nél. Mindenki ösztönösen késztetést érez rá, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen legyen, hogy azonnal elkészítsék a cáfolatokat. Így pl. egyetlen hét alatt 20 adás készült el összesen 2 óra és 57 perc terjedelemben, míg a minket támadó médiariport hónapokig készült, és csak 47 percnyi adást adott le. Sőt a cáfolatot 1 ¼ órával előttük sugároztuk ki. Még egy olyan napon is, amikor az összes Kla.TV munkatársnak szabadnapja volt, és a média rajtaütésszerűen támadott meg minket, akkor is több mint 80 önkéntes segítő jelentkezett spontán, hogy kivédje a támadást és az ellenvéleményekről átütő erejű adást készítsen. Csakúgy, mint a halraj esetében, amely másodpercek alatt összeáll az ellenség ellen, ösztönösen mindig azok a munkatársak jelentkeztek, akikre szükségünk volt, és még hozzá a megfelelő percben, sőt másodpercben! Ha vágókra van szükség, vágók jelentkeznek, ha szervezőkre, akkor szervezők, s ez ugyanúgy van a lektorokkal, animátorokkal, színészekkel és bemondókkal, felkészítőkkel, beszélökkel, rajzolókkal, hangmérnökökkel, szerkesztőkkel... Amit emberileg képtelenség lenne megtervezni és megszervezni, egy ilyen rajtaütésszerű támadásnál, ez intuitív módon, több száz emberben lenyűgöző pontossággal egyidejűleg jön létre. Így a médiatámadások ideje alatt növekszünk a leggyümölcsözőbben! Egy korábban depressziós hölgy a következő szavakkal mondott köszönetet a médiacsatát követően: „Ez volt életem legszebb napja". Mi lenne, ha ezek közül a halak közül az egyik ezt gondolná: „Én ugyan mit tehetnék? Túl kicsi vagyok és ezzel a nagy hallal úgysem tudok megbirkózni.” Vagy ha egy kis hangya azt gondolná: „Ugyan mit tudnék én egy nagy medve ellen tenni?” De ha a hangyák egyszerre fecskendezik ki a váladékukat, együtt még egy medvét is el tudnak riasztani. A Kla.TV sem lenne ilyen ütőképes, ha nem adná bele mindenki egyenként a kis „hangyasavát”. Ugyanígy Helmut, aki pl. Brüsszelben és Hollandiában stb. sokat volt úton és nagyon elfoglalt volt, mindig, hacsak egy fél órácskája is volt, bejelentkezett egy internet kávézóból vagy valahonnan, és így segített a Kla.TV internetes jelenlétének fejlesztésében! Johann a repülőn, a repülőtéri várakozás alatt vagy a szállodában stb. használja ki az időt, hogy a Kla.TV műsorait oroszra fordítsa! A nyugdíjas Wanda és Gerhard nem ijedt meg attól, hogy megtanuljon bánni a kompjuterrel. Szorgalmasan küldözgetik az E-maileket ide-oda és segítenek az orosz adások fordításában. Edith 63 éves korában tanulta meg a bécsi stúdióban a hang-, kamera- és világítástechnikát. Ma már nélkülözhetetlen. Oroszország: unokájával az ölében, egyetlen képzést elvégezve után vágja az 56 éves nyugdíjas, Ludmilla az első médiakommentárját, és az 51 éves Tanja épp a Kla.TV honlapjára csatol fel egy adást. Ez a család a közelmúltban minden válságot gyorsan leküzdött azért, hogy a Kla.TV-ban egyesült erővel olgozhassanak! Itt mindenki tudja,mi a dolga és teljes erővel segít. Az anya, aki egyúttal nagymama és háziasszony is, komplett műsorkészítési csapatokat koordinál, internetes konferenciákat vezet, és a számítógépektől való kezdeti félelme ellenére most tanulja a vágást. Ez a 10 tagú család egy hihetetlenül erős csapat. Ha a Kla.TV hívja őket, akkor ők azonnal tettre készek. Komplett adásokat készítenek el az elejétől a végéig. A nyelvi nehézségek ellenére a luxemburgi Steffi segít a fotómontázsoknál és -felvételeknél és az animációkban! Akár láb nélkül született, akár félig béna vagy rokkantnyugdíjas – mindenki segít! Minden egyes személy hatalmas nyereség! Judithnak, Esthernek és Marthának nagyon sok dolga van a gazdaságban, mindezek ellenére egy negyed óra alatt elkészülnek, hogy Kla.TV adásokat készíthessenek. „Halló. Oh, igen. Pontosan. Köszönöm. Szia.“ „Esther, Martha, Judith! Klagemauer-TV” „Jó estét, Hölgyeim és Uraim” Michi és testvérei a pulykafarmjukon való sok munkájuk ellenére is bármikor nagy örömmel állnak a Kla.TV rendelkezésére! „Az egészségügyi hatóság egyszerűen...“ A két testvér, Simon és Josef záróvizsgáik és komoly időhiány ellenére önkéntesen támogatja a Kla.TV produkcióit! Josef a záróvizsgáját ennek ellenére nemcsak az iskolája, hanem a járás legjobbjaként tette le. Simon a legrosszabb tanulóból a járás legjobb diákjává vált! A Kla.TV-nél nem számít, hogy ki milyen szakmát tanult. Itt mindenki megtanulja,amire aktuálisan szükség van. A moszkvai masszőr, Lena a Kla.TV-t technikusként, szervezőként és moderátorként támogatja. A varrónő, Katharina adásokat fordít, forgatókönyveket korrigál, és ütős reklámokat ír. A moszkvai stílustanácsadó Dília bemondóként szerepel egyik adás után a másikban, habár azelőtt ez elképzelhetetlennek tűnt számára. Ugyanez történt Elenával a varrónővel, aki most szorgalmasan dolgozik bemondóként. A fő- és mellékállásban is dolgozó Susanne rendszeresen akár heti 5 adást is lefordít angolra!!! Miután a tyuméni takarítónő Lena hazajön, egy egész Kla.TV csapatot koordinál. Azért, hogy Elena, a műszaki érzékkel rendelkezö háziasszony a Kla-TV-nak bonyolult számítógépes munkát tudjon végezni, néha meghívja barátait, akik átveszik a vasalást, főzést stb. Silvia és a 82 éves Else ugyan nem tudnak számítógépen dolgozni, viszont gondoskodnak a vágók és az animátorok szükségleteiről. Marc sikeres kereskedő, aki sokat van úton, mégis egyike a legjobb Kla.TV moderátoroknak. Isena Kínába viszi el a Kla.TV-t! És nemsokára már nem lesz egyedül. Több segítővel fordít, moderál és készíti az egyik adást a másik után! Tobias a KlaTV-hez való csatlakozás által olyan sok mindent megtanult, hogy egy képzett web fejlesztő tudásával rendelkezett, még mielőtt informatikus tanulmányait megkezdte. Most már komplett csapatokat irányít itthon és külföldön is. Habár Ericnek, Anjának és Susannénak a filmkészítésről fogalma sem volt, de kiképeztették magukat, majd stúdiókat építettek fel, saját adásokat készítettek és további technikusokat képeztek ki. Katharinának és Christinának nem volt stúdió felszerelése, de a szomszéd kamrájában egy megfelelő pultot találtak. Kölcsönöztek egy kamerát és a csapót egy barátjuk készítette el nekik. Itt még több száz példát lehetne felsorolni, ahol a Kla.TV munkatársak hősiesen sem időhiánytól, sem életkortól, sem betegségtől, sem a technikai ismeretek hiányától nem riadnak vissza. Minél inkább mindannyiunk közös projektje lesz a Kla.TV, annál jobban el fog terjedni, s annál jobb lesz a minősége! Igen, még sokkal több minden válik lehetővé, ha segítesz nekünk. A világ számos lehangoló eseményét látva nincs is jobb dolog annál, minthogy tudod, hogy nem vagy egyedül, és mindenekelőtt, hogy együtt el tudunk érni valamit. Teljesen gyakorlatiasan és csapatmunkában! „MŰKÖDJ EGYÜTT!“ ez a mottónk, és időközben ezt már minden nemzetből, nemzedékből, vallásból és kultúrából származó emberek ezrei követik, mert nem engedjük, hogy továbbra is megosszanak bennünket. Pontosan ez a tudat adja nekünk ezt a nagy átütő erőt. Téged is hívunk, hogy „MŰKÖDJ EGYÜTT!“, mert amennyire neked szükséged van ránk, úgy van szükségünk nekünk is Rád. Igen, pontosan RÁD! Nem számít, mit tudsz, és mire vagy képes. Te vagy a fény, amely velünk együtt egy hihetetlen lézersugárrá fonódik, amit nem lehet kikapcsolni. Most bemutatjuk Neked a Kla.TV egyes munkaterületeit. Döntsd el, mi vonz és azután... „MŰKÖDJ EGYÜTT!“ 1. Információgyűjtés, kutatás: Naponta meghallgatom a fősodratú média híreit, olvasom az újságot és tájékozódom az interneten. Gyakran intuitív módon érzem, hogy valami nem stimmel. Ahelyett, hogy ezen bosszankodnék, utánanézek és háttérinformációk után kutatok. Műsorok írása nem annyira fekszik nekem, de a kutatás annál inkább, s erre szívesen fordítok időt. 2. Az információk megbízhatóságának ellenőrzése: „Érdekes... Ez az idézet tényleg a korábbi amerikai elnöktől, Jimmy Cartertől származik?" „Na gyere, mindjárt leellenőrzöm.“ Ahogy beszállingóznak a legelképesztőbb jelentések a Kla.TV.-hoz, beindul a komoly munka, a cikkforrások igazságtartalmának ellenőrzése: archívumok átkutatása, interjúk szakértőkkel, érintettekkel, színhelyek felkeresése... A cikkírókat ez gyakran túlterheli, mert nekik a megfogalmazáshoz van adottságuk, amire a hosszú kutatások miatt nem lenne elég idejük... „Jó orrod van, és szeretsz a dolgok végére járni? A Kla.TV vár Rád!" 3. Szövegek írása: Amit én vagy mások felkutattak, abból egy ütős Kla-TV adást írok. A fősodratú média mindig azt akarja nekünk bebeszélni, hogy csak az ő újságíróik tudnak jó cikkeket írni. Ez egy komplett hazugság! A Kla.TV szerkesztőségében segítek. Ebben a legjobb az, hogy csapatban dolgozunk. Sokszínűségünk győz a tömegtájékoztatás egyoldalúsága felett! 4. Szövegek rövidítése: A kutatás és komplett szövegek írása nem az én világom. Az lelkesít, hogy a szerzőket támogatom azzal, hogy a túl hosszú piszkozatokat lerövidítem. Egy adás alapgondolata alapján megnézem, hogy valójában mi kell hozzá, és mit hagyhatnánk ki. Ez Neked is tetszene? 5. Korrektúraolvasás: Egyszerűen bosszant, ha egy adásban Líbia helyett Libía szerepel vagy ha a nyelvtant összekeverik. Téged is zavar az ilyesmi? Akkor itt a helyed a csapatunkban. A KLD-nél, azaz a korrektúraolvasó szolgálatnál gondoskodunk arról, hogy ilyen hibák ne csúszhassanak be az adásokba. 6. Biztonsági mentés: „Lementjük a Kla.Tv-s forrásokat!” Mivel gyakran előfordul, hogy az interneten értékes ellenvéleményeket cenzúráznak és törölnek, sok segítő menti le ezeket a forrásokat. Így megmaradnak bizonyítéknak. „Lementjük a Kla.Tv-s forrásokat!” A Kla.TV fejlesztői ebből olyan „játékot", készítettek, amelyben gyűjteni lehet a tárolt videókat. Ez a fiú áll az első helyen. Ő 612 videót mentett el. Ez legalább egy értelmes játék. 7. Minőségbiztosítás: Ha a tömegtájékoztatás hamis híreit könyörtelenül fel akarjuk fedni, akkor nem szabad saját hibáinkkal vagy pontatlanságainkkal támadási felületet nyújtani. A műsorok pontos ellenőrzésében segítek a műsorrakerülés előtt. Így például kiszűröm, ha a szerző az írás hevében összekeveri az Északi-tengert a Balti-tengerrel, vagy ha egy animátor rossz nemzeti zászlót tett be. Ehhez a fontos feladathoz még mindig sok segítőre van szükségünk! 8. Koordináció: Mathias koordinálja a churi stúdiót. Segítőket szervez, ha pl. az animátoroknak képanyagra van szükségük, és folyamatosan tájékoztatja a forgatócsoportot, hogy mikor jön meg a szöveg a korrektúraolvasásból. A koordináció és a szervezés az erősséged? Akkor „MŰKÖDJ EGYÜTT!“ 9. Médiaarchívum: Én a médiaarchívumban segítek. Ez a képek, zenék és videók gigantikus tárháza, amit azért gyűjtünk, hogy az adásokban vagy filmekben felhasználhassunk őket. Sok nyaraláskor vagy utazáson készült kép abban segíthet, hogy egy adásban a mondottakat jobban érthetőbbbé tegye. De számos saját szerzeményű dalt, videót is, és még sok minden mást is összegyűjtünk jól osztályozott archívumunkban. El tudod képzelni, hogy ebben támogatnál minket? Na, akkor működj velünk együtt, szükségünk van Rád. 10. A kulcsszavaknak köszönhetően könnyebb megtalálni az adásokat: Szeretek dolgokat leegyszerűsíteni és segíteni másoknak, hogy gyorsabban elérjék céljukat. Így a Kla.TV internetes adásaihoz kigyűjtök egy maroknyi találó kulcsszót. Így minden Kla.TV adás máris könnyen megtalálható a keresési kifejezések segítségével! Neked is szívügyed, hogy a felhasználókat a lehető leggyorsabban a kívánt műsorukhoz vezesd, hogy az ellenvélemények futótűzként terjedhessenek el? Akkor ne gátoljon semmi, gyere, örömmel fogadunk! 11. Vágás: Adások vágását önállóan, a kitűnő és egyszerű Kla.TV tananyag segítségével tanultam meg. Ezt nagyon élvezem, és nagyobb megerőltetés nélkül megtanulható. Neked is sikerülni fog, és mi segítünk! 12. Animáció: „Szia, Jonny! Te épp egy Kla TV-sorozat animációját csinálod?" „Pontosan. Nézd meg itt ezt a jingle-t. Mindig szerettem volna filmezésnél dolgozni és így bedolgoztam magam néhány programba." „Mondd csak, mi tetszik Neked az animációban?" „Itt úgy igazán kreatív lehetek, s új dolgokat alkothatok, s ez király.“ Akarsz Te is itt segíteni? 13. Fordítás: Mindketten 70 év feletti nyugdíjasok vagyunk. Média kommentárokat fordítunk oroszra. Megtanultunk gépelni és e-mailen kommunikálni. Így nyugdíjasként is fittek maradunk. Te is segíthetsz ugyanígy akkor is, ha már idősebb vagy! Sajnos az én nyelvemen még nincsenek Kla.Tv adások.. Le tudod fordítani ezt a nyelvet vagy egy másikat? Szuper! Akkor pont Téged keresünk! Mindig azzal kezdünk, amink van, nem azzal, amink még nincs. 14. Filmezés: Még mindig csak nézel vagy már filmezel is? Szenvedélyes operatőrként nemcsak megnézem, ha valami történik, hanem minden eseményt közvetlenül megörökítek! Például, amikor Merkel itt volt. Így aktuális felvételek készülhetnek, a fénykép is elegendő! Kapd elő a fényképezőgépedet, vagy ha nincs, akkor a mobiltelefonodat és küldd el a felvételeidet a Kla.TV-nek. A képeid megváltoztathatják a világot! 15. Hangfeldolgozás: A hang határozza meg a zenét, és a fül is „lát”... Ha a hang túl tompa, túl hangos vagy túl halk, túl sok a basszus vagy torz, akkor a tartalom nem jön át megfelelően. Ha a szíved ugyanúgy, mint az enyém, a hangért dobog, akkor a Kla.TV-nél még sokunkra szükség van! 16. Rajzolás: Hildur vagyok Izlandról és szeretek a Kla.TV-nek rajzolni. Általában a fiammal, Simonnal dolgozom együtt. Nagyon tetszik, hogy mi, a kis Izlandról részt vehetünk a nagy Kla.TV munkájában. Tehetséges vagy a rajzolásban? Nem számít, hogy honnan származol, s mindegy, hogy hol laksz. Segíthetsz te is! 17. Stúdióépítés: Egy kollégámmal építettem ezt a pultot. Nagy örömöt okozott. Egy nap egy igazán ragyogó Kla.TV stúdiót akarok építeni. Neked is van kézügyességed? És akarsz segíteni? Akkor segíts! Szükségünk van rád! 18. Zeneszerzés: Nagyon élvezem, hogy a Kla.TV számára filmzenét készíthetek. Azonosulok a világ szenvedéseivel, és azután az érzelmeimet zenébe ültetem át. A zene megérinti az embereket,és így jobban át tudják venni az információkat. Micsoda öröm ebben a csapatban dolgozni! Szeretnél Te is támogatni minket? Akkor: „MŰKÖDJ EGYÜTT!“ 19. Bemondás: „... mélyebbre nyúlnak, Hölgyeim és Uraim, úgy tűnik, hogy a szíriai hírközlésben a logika megszűnt. Az segít … " A Kla.TV-nél a moderátorokat és a bemondókat mi coachok professzionálisan képezzük, hogy a hangjukon és a testtartásukon dolgozzanak, a nézővel direkt szemkontaktust tartsanak és mindenekelőtt azonosuljanak a szöveggel. Neked is tetszene ez? Akkor jelentkezz a Kla.TV-nél castingra. Örülünk Neked. Tájékoztatnunk kell az embereket mert az összes igazságtalanságnak meg kell szünnie a világon. A világnak ismét olyan hellyé kell válnia, ahol egy boldog és harmónikus élet mindenki számára lehetséges, akár gazdag vagy szegény, fiatal vagy öreg, lakhelyétől, vallási és ideológiai hátterértől függetlenül. Az "Oszd meg és uralkodj" véget fog érni! De ehhez szükségünk van Rád. Felismerted, hogy a világ csak akkor változik, ha Te megváltoztatod? A Kla.TV-nél korlátok nélkül bevonhatjuk az embereket, mert felhagytunk a „Csak szakemberek tudják ezt elvégezni!" gondolkodással. A Kla.TV történetének kezdetén csak egy maroknyian tudtak videóanyagokat vágni és szerkeszteni. Most már százával vannak, és hamarosan ezrével lesznek, akik képzettebbek, mint az ellenséges média, amely könyörtelenül nyeli el előfizetési milliárdjainkat. Továbbra is díjtalanul fogunk szolgálni és a végtelen sok munkát egyre több vállon osztjuk meg. Ha a Kla.TV-t, mint egy közös bébit ápoljuk és gondozzuk, akkor az továbbra is ugyanolyan nagyszerűen fog növekedni, mint eddig, és minden országban és nyelven milliárdokat fogunk naponta cenzúrázatlan információkkal kiszolgálni. Velünk tartasz? Mindegy, hogy ki vagy. Nem számít, hogy a környezeted hogyan reagál rád és nézeteidre. Nem számít, hogy az életben tapasztalt vereségektől le vagy sújtva. Mindegy, hogy tetszik-e neked, hogy a világ a te elkötelezettséged után kiált. És ugyanúgy nem számít, ha bármennyire is tehetségtelennek érzed magad. Itt maga a természet bátorít minket: Amikor hideg és kemény tél jön, az állatok bőre megvastagszik, és zsír rakódik le a bőrük alá ! Hasonlóképpen ebben a kemény és hideg, az összes fronton egyszerre vívott háborúban a természet minden elképzelhető adottságot kifejleszt bennünk, hogy a legnagyobb tömegmédiát is túlszárnyaljuk, a legerősebb politikusokat is térdre kényszerítsük, a legnagyobb pénzügyi válságokat is túléljük, és a legnagyobb zűrzavart is eloszlassuk. És addigra félébred bennünk a képesség, hogy még a keletkezett károkat is orvosolni tudjuk! A víziónk: Mi leszünk a világ legnagyobb médialánca! „MŰKÖDJ EGYÜTT!“

Dénes napja


A régi szüreti szokásaink a magyar közösségi élet legkiemelkedőbb ünnepei voltak. Ilyenkor az egész évi mezei munka sikerén, a betakarításon érzett öröm is mámoros kifejezésre jutott. Valamikor a szüret időszakára még a törvénykezés is szünetelt, és a diákok is vakációt kaptak. Sokfelé zeneszó, mozsarak durrogtatása jelezte a nagy eseményt. A gazdát a szüret végén díszes szőlőkoszorúval köszöntötték, amire természetesen a birkagulyásos lakoma, meg a bál következett.
Véletlen-e, vagy nem, ám tény és való, hogy október havára, történetesen kilencedikére esik a Dénesek neve napja. Szófejtő nyelvészeink megállapították, hogy a közkedvelt és elmagyarosodott utónév tulajdonképpen görög eredetű, sőt mi több: a bor és a mámor istenének, Dionüszosznak a nevét rejti. Mindenesetre a népi kalendárium a szüret-idő e jeles napját inkább az időjósok figyelmébe ajánlja, merthogy a mártír püspök, Dénes névünnepe "megmutatja" a telet, ugyanis, ha északról fú a szél, és tiszta az ég, és a csillagok is tündökölve ragyognak: szigorú, kemény tél várható. Ha viszont napnyugat felől fú a szél, és az ég egy kissé felhős, akkor enyhe tél, korai tavasz és bő termés lesz a jövő évben.


Dénes napja

Szabadkán a sokéves megfigyelések alapján az a vélemény alakult ki, hogy a Dénes-napi időjárásból következtetni lehet a téli időjárásra. Figyelik is az idős földművesek Dénes napján az időjárást.

Meg kell enni a kisbabákat a Föld védelméért.

Újabb szintre emelkedett a klímahisztéria. A klímaszorongás néhány embernek teljesen elvette az eszét. Ez történt azzal az amerikai nővel is, aki Alexandria Ocasio-Cortez demokrata párti képviselő fórumán szólalt fel. A nő hisztérikus állapotban azt kezdte el ecsetelni, hogy mivel már túl sokan vagyunk a Földön, ezért meg kell ennünk a kisbabákat. A klímaháborodott nő felszólalásáról videó is készült – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

„El kell kezdenünk kisbabákat enni. Nincs már elég időnk! ... Meg kell szabadulnunk a kisbabáktól! ... Muszáj megennünk a babákat!" - mondta.

Alexandria Ocasio-Cortez Puerto Ricó-i származású New York-i demokrata párti politikus fórumán fakadt ki egy nő a klímaváltozás kapcsán. A nő egy új kampányszlogent javasolt a politikusnak, miszerint meg kell enni a kisbabákat. A nyilvánvalóan elmeháborodott asszony klímaszorongása minden eddigit felülmúl.

Arra a svéd professzorra hivatkozik, aki szerint meg kell fontolni az emberi hús fogyasztását.

Magnus SöderlundForrás: V4NA

Magnus Söderlund svéd közgazdász professzor a svéd TV4 csatornán beszélt arról, hogy a klímaváltozás problémájára az emberi hús elfogyasztása lehet a válasz. A svéd tudós a héten Stockholmban tart előadást egy olyan eseményen, ami a jövő ételeivel foglalkozik, ennek kapcsán hozta fel a kannibalizmus gyomorforgató ötletét.

A nő megszólalása mindenkit megbotránkoztatott a teremben, Alexandria Ocasio-Cortezt is.

Ezt követően megpróbálták kivezetni az illetőt, de az nem akarta elhagyni a fórumot, és az után is tovább kiabált, hogy a képviselőnő próbált reagálni megdöbbentő ötletére.

https://www.vadhajtasok.hu/2019/10/04/nincsen-lejjebb-meg-kell-enni-a-kisbabakat-a-fold-vedelmeert/

https://mandiner.hu/cikk/20191004_ocasio_cortez_hallgatosaga_meg_kell_enni_a_babakat

https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=HULW-ODeqLg

Ferenc napja


a Dunántúlon és az Alföldön is sokfelé a búzavetés kezdetét, és ezt a dátumot a háziasszonyok is számon tartották. A vetés napján, hogy majd jól teremjen a mag, nem sütöttek kenyeret, ám ha még kotlós ültetésre szánták magukat, nyírfaágat tettek a tyúk fészkébe, ami a hiedelmük szerint megvédte a tojásból kikelő csibéket a gonosz hatalmától.
1182-ben született Giovanni Bernardore, aki később Assisi Szent Ferenc néven vált ismertté a keresztény egy-házban. Az eleinte könnyelmű életű, jómódú fiatalember egy súlyos betegségből felgyógyulva teljesen megváltozott, és minden idejét betegek ápolására, nyomorultak gyámolítására fordította. Pénzt koldult és apja üzletében azért dolgozott, hogy egy romba dőlt kis Mária kápolnát helyreállítson. Később eladta minden örökölt vagyonát, és bűnbánást hirdetve bejárta az egész országot. Assisi Szent Ferenc emléknapja a néphagyományban a szüret kezdetét is jelentette. Sokfelé előző nap kanászostorral durrogtattak a szőlőhegyen, hogy elűzzék a gonosz szellemeket.


Október 4.   Assisi Szent Ferenc napja
1181-ben született Assisiben. A ferences rend megalapítója, aki az evangéliumi szegénységet hirdette Ha ezen a napon ültettek kotlót, nyírfaágat tettek a fészekbe, hogy a csirkék el ne pusztuljanak. Úgy gondolták, a nyírfaág mindaddig, míg a csirkék ki nem kelnek, megvédi őket az ártó, gonosz hatalmaktól.