Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

Armageddon nyomában

Armageddon nyomában

A Lisszaboni Szerződés és a brit népszavazás...

2016. június 26. - Andre Lowoa

A Lisszaboni Szerződés és a  brit népszavazás...A foci EB-n kívül a brit népszavazás az egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó nyári esemény az Európai Unió, egészen pontosan a Lisszaboni Szerződés szerinti EU rövid "életében" (eddig), mert a Lisszaboni EU még létezik és a kezdetektől fogva gyenge, fondorlatosan létrehozott, de igen ingatag, hazugságokra épített lábain rogyadozik. A "Szerződést", mint tudjuk, 2009. október 31-én ratifikáltál, több ország, a nemzetközi jog szerint érvénytelen hozzájárulási szándéknyilatkozata alapján és 2009, december 1-el léptették hatályba(?), lévén törvénytelen, erőszakkal kicsikart és csalások sorozatával megkötött olyan egyezmény, amely ugyan látszólag tükrözte Európa lakosságának szándékait, de nem mutatta meg tervezői, létrehozói aljas hátsó gondolatait, a cionista világhatalom terveit.

2010-ben az uniós, senki által meg nem szavazott és meg nem választott irányítás, illetve a saját beépített embereikkel hatalomba és "sérthetetlenségbe emelt" vezetőik kiutat ígértek a 2008-2009-ben mesterségesen, alaposan előkészítve és végrehajtva "művi úton létrehozott" pénzügyi válságból, melynek értelmi szerzője és haszonélvezője ugyanaz a bankárkaszt, amelyik az elmúlt 500 év elhazudott "történelmének" minden konfrontációs eseményét okozta. 1953-ig akadozott a "terv" végrehajtása, de Sztálin likvidálása megnyitotta az utat a korábban eltervezett folyamatok végrehajtása előtt, melynek sarokpontjai egyikeként Európa elfoglalása, leigázása és gyarmati sorba taszítása is szerepelt.


A Lisszaboni Szerződés tette lehetővé, hogy Európa akkor 27, most 28 tagállamot számláló egységét az amerikai bankrendszer több hullámban kirabolja (IMF, Világbank, Goldman Sachs). Rákényszerítse egyes tagállamokra a Közel-Kelet megtámadását és segédkezzen kifosztásában, máig tartó háborús helyzetbe taszításukkal. A tagországok cionista - vagy egyszerűen csak nevükön nevezve, köztörvényes bűnözőkből álló vezetése - közvetlenül segítette Európa energiaellátásának felszámolását az ukrajnai puccs támogatásával és déli ellátási vonalak elzárásával. Közben fiktív adósságok létrehozásával fokozták a függőségi viszonyt, megszabadítva a ciprusi bankfosztással Putyint ellenállásképes oligarcháitól is.
A LIBOR -és bróker botrányok elsősorban az európai uniós tagországok és bankrendszerei ellen irányultak. A 7100 és 41000 milliárd dolláros csalások, valamint az aranykészletek, tartalékok, megtakarítások ellopása szó szerint "kicsontozta" Európa országait. Kegyelemdöfésként leszúrták Európát az Oroszországi elleni szankciók egyoldalú, csak Európa orosz exportjainak leállításával, mely piacokat az USA azonnal átvette. Kis erőfeszítéssel rákényszerítették az uniós tagországokat szintén uniós pénzek felhasználásával a "migránsnak, menekültnek, bevándorlónak" elkereszteltek befogadására. Ez utóbbi, a nevezettek megélhetési bevándorlókként vagy az USA által létrehozott Iszlám Állam társadalmi fejlettségi szinten legalább 500 évvel elmaradott, harcosnak nevezet, valójában túlnyomó részt rablógyilkosságra kiképzett bűnözőinek tömeges bevándoroltatását jelenti.


Egyes pofátlan és velejéig aljas, kollaboráns "európai vezetők" vérfrissítésről, munkaerő piaci "hiánypótlásról" beszélnek, de a képüket borító vastag bőrüket hamarosan lenyúzzák "védenceik", mert nem csak gátlástalan gyilkosok, de "antiszemiták" is az "ártatlan menekültek"... a szálakat mozgató brit és amerikai zsidó lobbi láthatóan érzéketlen az európai tagországok és az EU irányításba beépített "fajtársaik" problémái iránt, csakúgy, mint hittársaik európai tömegeinek sorsa iránt. A "vezérelv" most is irányadó, ahogy a II. Világháború idejében elhíresült Rudolf Kastner, erdélyi származású zsidó szlogenné vált kijelentése: "Szegény zsidó nem kell Izraelbe". Most a "cionista közösségbe sem", de annyiban változott az adaptáció, hogy már a konkurens zsidókra sincs szükség. Természetesen Kastner sem egyedül találta ki az akkori indoklást, a kanadai Jewis Agency segített.

Az átkos, csalókkal, tolvajokkal, rablógyilkosokkal, politikus bűnözőkkel súlyosan fertőzött EU irányítás végóráit éli, ahogy Európa is a haláltáncát járja, köszönhetően a nevezettek aljas, nemzetük -és Európa ellenes tevékenységének. Ám a brit kilépés sem megy könnyen. A Lisszaboni Szerződésbe is beépítettek "fékeket". Sokan kérdezték, hogy a skót, brit nemzetközösségi leválásról tartott elcsalt, majd a holland, "felülbírálható" ukrajnai vízummentességi és a szintén elcsalt osztrák kancellárválasztás után miért nem csaltak a brit EU kilépést követelő népszavazáson (a magyar elcsalt választások hosszú sorát már nem is érdemes példaként említeni). De ki állította, hogy nem csaltak? A britek, vagy egészen pontosan City of London nem egy és ugyanaz. A brit lakosságnak valóban elege van a nem csak látszólag önkényes, valójában az amerikai AIPAC és a brit cionista zsidó irányítás felépített és beépített ügynökei által előidézett és fokozódó EU terrorból és fosztogatásokból.

A Lisszaboni Szerződésről hat éve a Posta-oldalon kimerítően írtunk, kielemezve a "szerződést", de behatóan foglalkozott a kérdéssel a Független Újságírók Szövetsége is. Ebből a szerződésből nem egyszerű a kilépés, hacsak nem bizonyítják, hogy érvénytelen (amihez nem csekély segítséget kaptak tőlünk 2010-ben az érintettek). A kilépni szándékozó tagországnak két évig várnia kell. Ha ez idő alatt nem teljesíti az uniós előírásokat, utasításokat, kötelezettségeket, akkor is még szükséges a tagállamok háromnegyedének beleegyezése a kilépéshez, vagyis 21 tagországé. A "kilépési szándék" jelzése nem jelent azonnali változást, de a kilépni szándékozó tagország már nem köteles elfogadni a betelepítési kvótákat, ha önként nem tartja szükségesnek, nem használhatja fel az unió a fegyverzetét és hadseregét, de nem kötelezhető az EU kétes kimenetelű és célú pénzügyi machinációiban, szankciók foganatosításában való részvételre sem. A heti 350 millió fontos befizetés is elmarad brit részről, bár nem tudni, hogy a 200%-os finanszírozás mennyit juttat ebből vissza.

A brit kilépés a kereskedelmi és pénzügyi rendszerben semmilyen hatással sem bír, ha a bent maradt tagországok nem bojkottálják a volt tagot, Európában ebben az irányban semmi sem változna. Más kérdés a finanszírozási alapok befizetéseinek tárgyköre, de a britek, ahogy a franciák és a németek is, 200% körüli finanszírozással rendelkeznek (Magyarország csak 100%-al). City of London, avagy a "brit befektetők" benyelték Norvégia megtakarításait, az izlandi bankrendszertől kicsalt 25 milliárd eurót, és úgy általában megkopasztották minden vazallusukat (Dániát, Svédországot, Hollandiát, Belgiumot, Kelet-Európát stb.). A "hiányokat", ahol szükséges volt, pótolták az EU polgárainak adóiból, de az aranykészleteknek is lába kelt.


Az európai és amerikai ipar Távol-Keletre költöztetése is a Lisszaboni EU Európa-gyilkosságra létrehozott lépése (2010. februári EKB-utasítás). Hatására a többszörösen kifosztott lakosságot egyre nagyobb mértékű munkanélküliség sújtja, miközben az EU irányítás és a német "főszervezők" munkaerőhiányról hazudoznak (Merkel, Junker, Schäuble). Ténylegesen a fokozódó automatizálás igényel egyre kevesebb dolgozót, de a növekvő termelékenység megkívánná a felvevő piacok növekedését. A falánk ragadozó, profitéhes multik és gazdáik saját farkukba harapnak, mert túltermelési válságot okoznak, miközben csökken a fizetőképes kereslet. Gátlástalanul élik fel a nyersanyagtartalékokat és szennyezik a bolygót, amit a túlnyomó részben a vétlen lakosságra fognak, akik örömmel használják a technikai vívmányokat, de akiket "felelősként" megbélyegezve irtanak is, mint a patkányokat (rákot és más betegségeket okozó vegyi-permetezések, "gyógyszerek", globális felmelegítés, árvizek, földrengések, mesterségesen létrehozott katasztrófák, járványok és háborúk).

Európa lakossága mára már nagy részben megértette, hogy a zsidó-cionista "demokrácia" hálójában vergődik, azonban ez nem az a demokrácia, amit elképzeltek, ahogy a judeo-kereszténység sem az igazi kereszténység. A brit kilépés annyit jelent, hogy Nagy-Britannia és főleg a cionista háttérhatalom le akar lépni a "zsákmánnyal", de nem akar részt venni az általuk, az USA és Izrael által megszervezett és előkészített európai iszlám elleni háborúban. Némi iróniával elmondható: "az arabok már a spájzban vannak".
A valóság az, hogy több százezer eltűnt "migránsról" szólnak a hírek, és szintén több százezer Iszlám Állam szolgálatában álló felfegyverzett muszlimról is Európa-szerte, bár egy részüket Ukrajnában készítik fel a szeptemberre jósolt európai háborúhoz. Annyi biztos, hogy nem fogják évekig etetni és rejtegetni a Merkel által szívélyesen beinvitált rablógyilkosokat.


Visszatérve a brit kilépési szándékra... Legtöbbeket az aggaszt, hogy mi lesz a Nagy-Britanniába boldogulásukat kereső szeretteikkel? Mint már előre is jelezték a britek, akinek van érvényes munkavállalási engedélye-vízuma, maradhat. Természetesen azok is maradhatnak, akik ágazati szakemberekként hasznosak a számukra, de a britek is szeretnének megszabadulni a használhatatlan ballaszttól. A megfogalmazás kísértetiesen hasonlít Henry Kissinger kijelentésére: "Ön és kedves családja haszontalan zabálók" (ha nem hajtanak hasznot a cionista bankárkaszt számára). Emberek az embertelenségben...

Persze Donald Trusknak, az Európai Tanács Elnökének sem azt kellene mondania, hogy "a közös érdekű európai állam egy olyan álom volt, ami illúziónak bizonyult". Ilyen kijelentés után egy lemondást sem árt benyújtani, mert képtelen ellátni a "munkáját", de ez az EU teljes irányítására is érvényes. Az "integrációs politika" sem mai keletű, sőt, nem is Lisszaboni Szerződéssel kezdődött, bár 2010-ben az EU irányítás még "csak" 50 millió muszlim betelepítését írta elő, amit hamarosan 70 millióra emeltek, és a továbbiakban megtoldották 50 millió néger betelepítésével. Az USA által 2010-ben vegyi-permetezéses időjárás-módosítással előidézett éhínség és 2011. elején beindított "Arab Tavasza" biztosítja a közel-keleti és afrikai bevándorló-utánpótlást. Merkel Európa-ellenes egyezkedése Erdogánnal, a török maffiavezérrel, újabb időzített bomba, de inkább egy Európára irányított sorozatvető, mivel semmi szükség nem volt rá. Európa könnyen le tudta volna zárni határait, ahogy most is letudná...


Az NSZK-ban sorra találnak ISIS fegyverraktárakat, esetenként török tulajdonú objektumokban, nem csekély fegyver -és lőszerkészletekkel. Gyakorlatilag már mindegy, hogy Merkelék, Sorosék vagy a NATO, esetleg az USA fegyverzik fel a muszlimokat, mert mindegyik lehetőség biztosított. Akaratlanul elővillan az indián népirtás módszertana és kivitelezése. Az európai "rezervátum" lakosságának részleges kipusztítása és amerikai stílusú, vagyis valódi identitás nélküli vegyes lakosság létrehozása, számukra ideálisan növelné a megoszthatóságot. Frauke Petry, az Alternatíva Németországnak párt vezetője bár támadja, de védi is Merkelt, amikor zsarolást említ török részről. Obama és szinte az összes amerikai elnök, Merkel, ahogy Putyin, vagy itthon Antall, Orbán, Gyurcsány, és még sokan mások, erre a helyzetre "felépített", ha úgy tetszik kinevelt és "hatalomba segített bérencek". Egy báb vagy ügynök, aki maga is tagja annak a Petry által meg nem nevezett "idegen hatalomnak" aki végrehajtja felettes bűntársai parancsait.

Szinte biztos, hogy Petry csak Törökországra, illetve Erdogánra gondolt, vagyis Erdogán fenyegetéseire, amelyeket a lemondott Cameron török vizummentességi kifogásai miatt villogtatott meg. Mivel a NATO is megelégelte Erdogán zsarolásait, azzal kezdte, amit már régen meg kellett volna tenni, saját erővel visszafordítani a bevándorlók tömegeit a Földközi-tengeren (persze ez sem véletlen). A törököknek nem áll jól a szénája. Összerúgták a port az oroszokkal, fenyegetik, zsarolják az EU-t, de első sorban az NSZK-t. A NATO-n keresztül az USA is érintett, de ez csak felgyorsítja az EU előre eltervezett széthullását (felosztását), bár a széthullás okairól és céljairól már korábban, évekkel ezelőtt is írtunk. Amíg a britek elhatározzák magukat a kilépési tárgyalások megkezdésére, referendumok sorát fogják a diktatórikus EU irányítás ellen beadni a tagországok, hátha a britekhez hasonlóan, további egyezményen kívüli engedményeket is ki tudnak zsarolni. Cameron lemondásával esélyessé kiáltották ki a brit miniszterelnöki székre azt a Boris Johnsont, aki demokráciát ígért Brüsszel nélkül már a szavazás előtt is. A kilépési szándékok bejelentésének sorát a legnagyobb és legerősebb tagállam kezdte meg. Ha egy kisebb, gyengébb próbálta volna meg elsőként, fél Európa taposná laposra...

A kilépésen kívül nincs is más lehetőség, mert a bent maradók katonai irányítással, a muszlim bevándoroltatás miatti polgár -és muszlimok elleni külső és belső háborúkkal nézhetnek hamarosan - várhatóan hónapokon belül - farkasszemet. A sort Szlovákia folytatná Kotlebáék előterjesztése szerint, igaz, a szlovák neonáci párt lehet, hogy nem a legjobb alany referendum benyújtási célra, de a magyar távozási szándék bejelentése sem lenne távoli lövés. A beharangozott iszlám támadás miatt, októberben elmaradhat a magyar népszavazás, mivel a háború az előrejelzések szerint már szeptemberben kitörhet Nyugat-Európában, de lehet, hogy lengyel-orosz vonalon is elindítanak egy párhuzamos zavarkeltést. A háborús kérdés egyenlőre nyitott. Össze kell várniuk, hogy a legtöbb feltétel teljesüljön. Kérdés, hogy az uniós irányítás és Merkelék elegendő terroristát tudnak-e bevetni. Közép, kelet és észak-európai lakosság a téli időszakban kiszolgáltatottabb. A britek újabb népszavazást is kiírnának, és lehet, hogy ki is fognak a politikai helyzet alakulásától függően (ha nem jön minden össze, nem ez az első csúszás a tervben), de a legtöbb tagország nem szívesen várná meg az amerikai s.2277-es törvény elfogadását és aláírását, amire még sor kerülhet, ha nem tették meg már titokban az EU sunyi "vezetői", ahogy a TTIP tárgyalásait is titokban folytatják.


Mindezek a történések elég jól elfedik a NATO csapatösszpontosításait Lengyelországban, és a törökországi eseményeket. Az USA "biztonságba" menekítette a törököktől diplomatáit és családtagjaikat, miközben Oroszország hatalmas hazai hadgyakorlattal mutat erődemonstrációt, bár Szíriában közösen bombázzák az USA-val az ISIS állásait. Természetesen az oroszok az USA által támogatott "felkelőket" is lövi, akik bánatukban Európába akarnak "menekülni", az USA pedig "véletlenül" Assad erőit. Sajnos a "felkelők" nem ritkán teszik magukévá a mondás lényegét: "ellenségem ellensége a barátom", vagyis gyakran fordulnak elő szíriai felkelők is az ISIS soraiban, viszont butaság lenne azt gondolni, hogy az iszlámot Európa széttépése és a belőle maradt konc szétosztása megrendítené vagy meghatná. Ismerik ellenségeiket és az ellenük folytatott játszmáikat is, ahogy azt is, hogy milyen szerepet szántak nekik a karmesterként irányítók. Az "Arab Tavasz" többnyire felnyitotta az iszlám vezetői szemét.

Lassacskán mindenki kezdi megérteni, hogy amit politikának neveznek, nem más mint cionistáknak, befektetőknek, pénzembereknek, politikusoknak, fegyvergyárosoknak nevezett torz lelkivilágúak hatalmi harca, és szereplői összefognak mindazok ellen, aki merészelik venni a bátorságot, hogy megvédjék magukat, családjukat, népüket, országukat, identitásukat, erkölcsi értéknormáikat, vallásukat. A brit kilépés rémképe 6 éve először teszi lehetővé, hogy egyes tagállamok "nyomatékosan" javasolhassák, vagy ha úgy tetszik, követeljék az uniós szerződések újratárgyalását, ami által csökken Brüsszel beleszólása a nemzetállamok döntéseibe, bár a Lisszaboni Szerződésbe már megkötésekor is az alapelvekkel ütköző ország-specifikus kitételek kerültek. Ezt lehetne pozitívumként is értékelni, de ismerve az európai kormányok etnikai összetételét, szinte biztos, hogy nem a lakosságnak származik előnye belőle.
Mivel részleteiben még soha sem került teljesen kifejtésre, mit is jelent, értelmezni kell, hogy mit is az EKB (Európai Központi Bank) 2010. február 26-án kiszivárgott tagországok felé kiadott utasítása. Ez főleg azért lényeges, mert akadnak olyanok akik nem rendelkeznek, és koruknál fogva nem rendelkezhetnek sokéves rálátással és ismeretekkel, vagy a változó körülményeik csak az utóbbi időben kényszerítették rá, hogy érdeklődjenek a miértek után. Tehát: az EKB utasításba adta, hogy az európai gazdaságokat le kell építeni.

Erre szolgált a kiegyensúlyozatlan országtámogatás, vagyis a gazdaságilag erős tagországok feladata nem az volt, hogy a tagokat megközelítőleg egy szintre hozzák, amivel megakadályozhatták volna a tagországokon közötti elvándorlást, erősítették volna a jól szervezett és felosztott együttműködést, hanem célul tűzte ki a maradék ipar Távol-Keletre küldését, amit a profitorientációval próbált magyarázni, és a jól képzett munkaerő elszipkázását. A hiba az az ilyen (ál)logikában, hogy gyorsan elfogy a fizetőképes kereslet, van kivel termelni, de nincs kinek eladni. Kína ipari termelésének 60-70%-át Európa és az USA vásárolja fel. Ezt a felturbósítást fegyverként használják fel Kína ellen. A demográfiai robbanás alapfeltétele a megélhetési lehetőségek bővülése, viszont Kína esetében az áttelepített európai és amerikai ipar óriási energiaszükségletet jelent, amit Kína csak importból tud beszerezni, mivel az USA megakadályozza a Kínai-tenger - gázlelőhelyeinek - kiaknázását. A területi jog vitatott Japán és Kína között. A megegyezési próbálkozásokat az USA blokkolja, elsődlegesen az okinawai támaszpontján állomásoztatott jelentős atom ütőerővel, másodlagosan a közvetlen politikai és gazdasági zsarolással, és ha szükséges, akár mesterséges földrengéssel is.


Az EKB utasítás második pontja, a nemzetállamok kormányainak szuverenitási jogkörének minimalizálása. Ez az EU irányításba, és a tagállamok vezetésébe beférkőző, majd apródonként gazdasági bérgyilkosokkal (megvesztegetőkkel) korrumpált politikusok beültetését jelentette. Következő lépcsőként a kulcspozíciókat már saját, erre a célra kiképzett, felépített politikusnak látszó, de valójában ügynökként tevékenykedőkre cserélték, ahol ez korábban már nem történt meg. A volt szocialista csatlósországokban ez már alapból adott volt. Merkel, Putyin vagy Orbán-Gyurcsány is ilyen kinevelt báb, vagy nevezhetjük ügynököknek is ezeket a szereplőket. Mindről elmondható, hogy "közös jellemzőjük a zsidósághoz kötődés származási szinten, és azt ezt előkészítő támogatók". Az EKB felettes szerve Bázel, és Bázelnek a FED, az amerikai, magánkézben lévő jegybank, vagyis a Rothschildok.

A harmadik pont, a katonai irányítás bevezetését a bevándoroltatással aktualizálnák, terrorveszélyre és migránsok okozta polgárháborús helyzetre hivatkozva. Az utóbbiakhoz már kevés egy-egy robbantás vagy politikus megölése. Mindezek már hat éve is megjelentek írásaimban a jelenlegi forgatókönyv szerint, kivéve, hogy az amerikai katonai irányítás bevezetését törvénybe is foglalják az USA-ban, és a szenátus is megszavazza. A Lisszaboni EU elvégezte feladatát. Átjátszották Európa lakosságának szinte minden mozgatható értékét megbízóik, bűntársaik és saját részükre, miközben gondoskodtak saját felelősségrevonhatatlanságukról és sérthetetlenségükről. A brit népszavazás most lehetőséget ad az értelmi szerzők, a City of London számára, hogy elhatárolódhasson az európai, Soros által a Bilderberg Group megbízására bevándoroltatott és felszerelt muszlim terroristák Európa ellen indított háborújától.


A City of London nem a brit lakosságot védi, csak a territóriumát, ami a Föld 1/6 része. A Brit Birodalom a világ túlnyomó részét kirabolta. A "Londoni, Római és Párizsi-klubok és New York" az EU elődje, a Közös Piac megalakítása óta fosztogatja megujjult módszerekkel és hajtja uralma alá Európát. Dinasztiák, amelyeket hol szabadkőműveseknek, hol illuminátusoknak, hol bankárkasztnak nevezünk, ugyanazt a némileg változó, de már évszázadok óta csak kiegészülő vezetésű csoportot takarja. Eltakarítja ellenlábasait és mindazokat, akik nem épülnek be szervezeteikbe. Ha az emberek nem ilyen megvilágításban látják a környezetüket és életüket befolyásoló folyamatokat, akkor azt sem tudhatják, mi zajlik a fejük felett a beleegyezésük nélkül. A legjobb és a legrosszabb is ugyanaz ebben a verkliben, nincs más helyes látásmód, de így gondolkodva nem is lehet hibázni a tények feltárásában, megértésében...
Ezredéves tervezés és átörökített tapasztalatok tömege után is gyakran hibáznak. A gondolkodó, de mit sem sejtő "emberek" le tudják győzni az érzelemmentes logikát... mert emberek...

/Tulok/

süti beállítások módosítása