Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

Armageddon nyomában

Katonai és gazdasági expanzióért felelős személyek az idei Bilderberg találkozón

2014. május 27. - Andre Lowoa

Május 29 és június 1 közt Koppenhágában rendezik meg a következő Bilderberg találkozót, melyre a hivatalosan közzétett lista szerint 22 országból mintegy 140 főt hívtak meg. A résztvevők főként banki vezetők, befektetők, kormánytisztviselők, olajvállalatok vezetői, szoftvercégek vezetői, valamint az idei összejövetelen nagy számban lesznek jelen az euroatlanti térség autóiparában és a repülőgépgyártásban meghatározó személyek. A közzé tett lista szerint Magyarországról Bajnai Gordon fog részt venni, a találkozó személyi összetételéből adódóan külpolitikai vonatkozásokból. Korábban Martonyi János külügyminiszter vett részt a találkozókon, aki az idei összejövetelen már nem jelenik meg, - feltehetőleg Bajnai Gordon vette át az ő szerepét.
Hídfő.net | Bajnai Gordon
A találkozót övező titkolózás és spekulációk ellenére nagyjából kivehető, hogy a megjelent személyek milyen megfontolásból lettek meghívva. A hivatalosan bejelentett lista szerint a fő témák; a gazdasági növekedés fenntartásának kérdése, a demográfia, a magánszféra, a nyugati országok hírszerzéseinek együttműködése, a technológiai fejlődés és a munkaerő képzettsége közti szakadék, a demokrácia jövője, Kína gazdasági kilátásai, a Közel-Kelet új erőegyensúlya, az ukrán helyzet, valamint az Európai Egyesült Államok kérdése.
A megnevezett témák és a meghívott személyek listája alapján a Bilderberg csoport nem valamiféle döntéshozó szerv, hanem az euroatlanti térség geopolitikai végrehajtó bizottsága.
Külön figyelmet érdemel, hogy a perifériaállamokból többnyire külügyekben érintett személyeket hívtak meg. Bajnai Gordon azon döntése, hogy nem ül be a magyar parlamentbe, pártja ehelyett az európai uniós képviseletre összpontosít, feltehetőleg már a "nemzetközi közösségben" betöltött szerepével volt összhangban. Magyarország perifériaállam, hazánkból emiatt a Bilderberg találkozókra külpolitikai vonatkozásban hívnak meg személyeket. Bajnai meghívásából látható, hogy a magyar külpolitikát az atlantisták nem expanziós célokra, hanem elsősorban az Európai Unióhoz viszonyulás tekintetében akarják felhasználni.
Más perifériaállamokból is külpolitikai kulcsfigurákat hívtak meg. Spanyolországból García Margallo külügyminiszter vesz részt, így feltehetőleg külön téma lesz Katalónia függetlenedésének lebonyolítása. Görögországból Lukasz Cukalisz, az Európai és Külpolitikáért Hellén Alapítvány elnöke jelenik meg, Svédországból pedig Carl Bildt külügyminiszter.
A teljesség igénye nélkül is látható, hogy az euroatlanti térség belügyei kapcsán, a hátországokból elsősorban a gazdasági, elektronikai- és propagandabiztonságot szavatoló befolyásos személyek lettek meghívva, az expanziós törekvések kapcsán pedig a perifériaországok külügyéreit és energetikai vállalatainak vezetőit hívták meg. Norvégiából és a nagyobb európai gazdaságokból az autóipari, olajipari és repülőgépgyártásban érintett befolyásos személyek szerepelnek a listán, a jelenleg is zajló katonai expanzió miatt pedig Philip M. Breedlove, az európai NATO-erők főparancsnoka lett meghívva.


http://www.hidfo.net/2014/05/27/katonai-es-gazdasagi-expanzioert-felelos-szemelyek-az-idei-bilderberg-talalkozon
bajnai_Wallis_Kamatozó_LibatallérAmikor libás Bajnai azt állítja, hogy nem sejti, miért pont őt hívták meg bilderbergék, akkor két lehetséges válasz van, vagy ostoba, vagy hazudik.
Nos, nem ostoba.
Néhány területen meglévő szellemi képessége nyilvánvalóan felülmúlja erkölcsi képességét.
Ha valaki azt gondolná, hogy nem valami nagy elme, és hagy némi kívánnivalót szakmai teljesítménye, ezzel egyetérthetünk.
De bilderbergék boszorkánykonyhájukba a bajnai-féléket nem is agymunkára hívják meg, hanem végrehajtónak.
Okkal kiválasztott
Libás Bajnai nagyon is rafinált bizonyos területeken, (pl. adóelkerülés, jogi kiskapuk, stb) rendelkezik a szükséges ismeretekkel és kapcsolatokkal. Ezt a rafinériát erősíti az erkölcs és az üzleti etika teljes hiánya.
Bajnai_kipa_siratofal
Sőt rendelkezik a legfontosabb tulajdonságokkal, melyet bilderbergék elvárnak tőle, a „pénzért bármit” szemlélet már régen beleivódott, erkölcsi gátlásai pedig sosem voltak.
Továbbá rendelkezik a szükséges kapcsolati rendszerrel és befolyással is (ez utóbbira most bilderbergék erősen rá is segítenek) és eléggé dilettáns ahhoz, hogy bármiféle kérdések merüljenek fel benne egy-egy gazdasági téma kapcsán, ezért gondolkodás nélkül támogat és végrehajt mindent. Mindezeken túlmenően szinte semmilyen magyar kötődéssel nem rendelkezik, ami gátolná a haza-, a nemzet- és magyar nép ellenes döntések elfogadásában és végrehajtásában. (Az EU-s és hazai politikai elvárásoknak tökéletesen megfelel)
Elmondhatjuk, libás Bajnai viszonylag jó választás, ha szakmailag nem is, erkölcsileg mindenképpen méltó utódja elődeinek.
Ugyan nem ő az egyetlen és nem is a legalkalmasabb, de az egy alomból valók között a következő (de)generációban már erősen beszűkült a választék, így hát bilderbergéknek is abból kell főzni, ami van.
Bajnai már eddig is a listán volt, de most előre ugrott jó néhány helyet. Gratulálunk!

Arató Péter – Szabad Riport
A Bilderberg Csoport és a Pinay Kör

A pénzoligarchia két elit testülete
A világot irányító háttérhatalom hálózatának fontos részét képezik azok a fórumok, ahol a nemzetközi hatalmi elit vezetői megvitatják az általuk kidolgozott stratégia részleteit a végrehajtásukért felelős személyekkel. E fórumok közé tartozik az ún. Bilderberg Csoport és testvérintézménye, az Antoine Pinay volt francia miniszterelnökről elnevezett Pinay Cercle (Pinay Kör). A pénzügyi oligarchia és a nemzetközi hatalmi elit különböző irányító csoportjai, valamint az egyes országok kormányzatainak és tömegtájékoztatási intézményeinek a vezetői, többek között a Bilderberg Csoport tanácskozásain beszélik meg hosszútávú elképzeléseiket és koordinálják nemzetközi szinten tevékenységüket. A Bilderbeg Csoport a New york-i Council on Foreign Relations-höz (CFR - Külkapcsolatok Tanácsa), és annak londoni testvérintézményéhez, a Royal Institute of International Affairs-hez (RIIA - Külkapcsolatok Királyi Intézete vagy más néven Chatham House), valamint a Trilateral Commission-höz (a Háromoldalú Bizottság), azaz a háttérhatalom legfontosabb szervezeteihez tartozik. Maga a Trilateral Commission is a Bilderberg tanácskozásokból fejlődött ki és a Bilderberg Csoportnál is globalizáltabb fórumnak tekinthető, mivel Japánt is felöleli. Ezeknek a fórumoknak az a feladatuk, hogy közvetítsenek a szervezett pénzhatalom gazdasági-pénzügyi érdekeit, valamint a kamatkapitalista globalizáció általános érdekeit érvényesítő nemzetközi szervezetek között.
A visszaszorulóban lévő nemzetállamok és kormányzatok a korporációs magánhatalom intézményeitől eltérően - ez utóbbiak csak a profitra és a kamatjövedelemre vannak tekintettel - kénytelenek a közérdeket is képviselni. Ugyanakkor az egyes államok kormányai sem függetlenek a multinacionális korporációk tulajdonosától, a nemzetközi pénzoligarchiától, mivel annak jóváhagyása és támogatása nélkül az adott politikai elit nem irányíthat sem az egyes államokban, sem a nemzetközi szervezetekben. A pénz- és a korporációs-hatalom működését nem korlátozzák a demokratikus formák és eljárások, és ez a szervezett magánhatalom ma már erősebb az államnál. E hatalomhoz birtokosai öröklés, a pénzrendszer, a pénzvagyon és a korporációk magántulajdona révén jutnak. Az államélet felett gyakorolt politikai befolyásuk pedig gazdasági-pénzügyi hatalmukon nyugszik. Ma már nem az államok egyeztetik a szervezett magánhatalom különböző versengő csoportjainak a gazdasági-politikai stratégiáját, hanem az olyan államok felett álló informális szervezetek, intézmények és fórumok, mint, pl. a Bilderberg Csoport.
A II. világháború végén a nyugat-európai pénztulajdonos osztály hatalmát veszélyeztette a vagyontalan dolgozó osztályok radikalizálódása. Ennek a veszélynek az elhárítása kifinomultabb stratégiát igényelt a szervezett magánhatalom részéről, mint amit eddig érdekei érvényesítésére használt. Első lépésként olyan korporációs programokat fejlesztettek ki, amelyek nemzeti protekcionista érdekeket érvényesítettek. A nemzetközi pénzoligarchiának az amerikai részlege azonban már ekkor is a világpiac liberalizációját kívánta, a vámok és tarifák megszüntetését, valamint a kereskedelem szabaddá tételét. A pénzoligarchia amerikai részlegének magában az Egyesült Államokban sem volt könnyű elfogadtatnia ezt a stratégiát, mivel az amerikai kultúra mélyen gyökerezett abban, amit izolacionizmusnak neveznek, azaz Amerika tartsa távol magát a világ ügyeitől és álljon meg a saját lábán, elsősorban a saját ügyeivel törődjön. Az Egyesült Államok feletti uralmát fokozatosan kiépítő nemzetközi pénzoligarchiának mindig komoly nehézségeket okozott, hogy az amerikai társadalomnak ezt a mélyen gyökerező magatartását megváltoztassa.
Jövőnk.info megjegyzés: 2014-ben Május 29. és június 1. között rendezik meg Koppenhágában a titkosított Bilderberg-csoport ez évi találkozóját. A csoport 1954-től minden évben tanácskozik – csak egyszer, 1976-ban maradt el – szigorúan zárt ajtók és maximális védelem mellett. A mostani hivatalosan közzétett lista szerint 22 országból mintegy 140 főt hívtak meg. A résztvevők főként banki vezetők, befektetők, kormánytisztviselők, olajvállalatok vezetői, szoftvercégek vezetői, valamint az idei összejövetelen nagy számban lesznek jelen az euroatlanti térség autóiparában és a repülőgépgyártásban meghatározó személyek. Magyarországról az idén Bajnai Gordont hívták meg, ami azt jelenti, hogy az atlantista törekvéseknek a korábbi Martonyi János már nem felel meg, illetve változik a stratégia a külképviseletben.
Hírfigyelő Szolgálat