Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

Armageddon nyomában

Az európai csürhe 'Új szemet'-et választ az illuminált klubba

2014. május 24. - Andre Lowoa

Hórusz-szem, Bábel-torony, Zeusz - Szuez-bika és nem ám a zinteg-ráció, hanem az összezavarosban halál-szás és mindez az orrok előtt, de azért csak hajrá értelmi fogyatékosok!

Az Európai Unió parlamenti Bábel tornyot választ

Május 25-én választják meg az európai parlamenti Bábel tornyát. Az előrejelzések szerint a jobb- és baloldali radikálisok komolyan növelhetik képviseletüket az EP-ben.

Az Európai Unió a választások idején az európai identitás válságának és az európai integráció eszménye elvesztésének állapotát éli át. A jobb- és baloldali radikálisok Lisszabontól Varsóig, Londontól Rómáig arra szólítják fel a választókat, hogy keljenek fel az európai bürokrácia, a bankok, az EU-bővítés, a bevándorlás, az európai adósság és az európai brüsszeli vezetőség ellen.

A Poll Watch 2014 csoport által végzett, a választásokat megelőző utolsó páneurópai felmérés bizonyítja, hogy a legtöbb (217) mandátumot a konzervatív Európai Néppárt szerzi meg, ezt követi majd a balközéppárt – a Szociáldemokrata csoport (201 mandátum). A jobboldali és baloldali radikálisok a harmadik legnagyobb frakciót alakíthatják az EP-ben, ami még eddig soha nem történt meg.

Az általános európai elégedetlenség mutatójaként a választások nagyon izgalmasak lehetnek. Az európai szavazópolgár kiábrándult minden centrista pártból a 2008-ban kezdődött és azóta folyamatosan tartó pénzügyi és gazdasági válság miatt – mondja Jurij Kvasnyin politológus.

– Ezek a centrista pártok a népszerűtlen neoliberális gazdasági reformokkal, a költségvetési kiadások csökkentésével, az életszínvonal drasztikus visszaesésével párosulnak az emberek tudatában, legalábbis az unió déli tagországaiban.

Európa elhajlása jobbra és ezzel egy időben balra természetesen nem véletlen és tartós jelenség – véli az orosz Nemzetközi Kutatások Központjának igazgatója. Tyimofej Bordacsov.

– Az európai politikai élet polarizálódása, az ultrabaloldal és ultrajobboldal megszilárdulása viszonylag hosszú távú tendencia. Nem tegnap kezdődött ez, és még eléggé sokáig el fog tartani, ami azzal kapcsolatos, hogy a hagyományos európai elitek, amint ezt a gazdasági válság is bizonyítja, már nem képesek megfelelni az EU stabilitása és az uniós honpolgárok jóléte letéteményesei szerepének.

Az országos felmérések eredményei rámutatnak, hogy a Marine Le Pen vezetette Nemzeti Front válhat a jobboldali radikális erők fő képviselőjévé az EP-ben. És ha ez egyesíti maga körül a brit UKIP-et, az Ausztriai Szabadságpártot (FPÖ), a német eurószkeptikusokat az AfD-ből, a belga, holland, dán radikálisokat, akkor ezek a „harmadik jobboldali erőt” hozhatják létre Strasbourgban.
Teljes szöveg: Oroszország Hangja