Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

Armageddon nyomában

Basescu retteg a székely önrendelkezéstől

2014. május 20. - Andre Lowoa

Traian Basescu román államfő azt kérte az Ukrajnában élő románoktól, hogy legyenek lojálisak az ukrán államhoz, - emellett azt is bejelentette, hogy ha népszavazáson kinyilvánítanák az elszakadást, Románia nem ismerné el a szavazás eredményét. "Egy ilyen referendum ellentétes lenne az ukrán alkotmánnyal. Ugyanígy nem ismernénk el ilyesmit Románia területén sem, ha valakiben felmerülne egy hasonló referendum megszervezése" - mondta Basescu.

A román államfő a Krímben lezajlott népszavazást követően agresszív retorikába kezdett a kijevi hatóságokkal szemben és követelte, hogy biztosítsák a román kisebbség önrendelkezéshez való jogát. Basescu akkor kijelentette, hogy ha Kijev nem garantálja a román kisebbség jogait, Románia fel fog lépni az Ukrajnában élő románok védelmében.

Basescu most azzal vádolja Oroszországot, hogy "területrablási" szándékkal hivatkozik a kisebbségek védelmére, és több országban is támogatja a nemzetiségi mozgalmakat, hogy politikai ellenőrzés alá vonja a volt Szovjetunió térségét. A román államfő fenyegetett helyzetben érzi magát: ha Románia bejelenti igényét a románok lakta ukrán területekre, arra hivatkozva, hogy a nemzetiségek önrendelkezési jogát garantálni kell, nyilvánvaló lenne a kettős mérce. Basescu foggal-körömmel ragaszkodik Székelyföldhöz. Ha az ukrajnai orosz területeken kívül más ország is bejelentené igényét a revízióra, az porba döntené az illúziót, miszerint Kelet-Európa térképét újrarajzolni nem lehet, a mai határok valamiféle végleges állapotot jelentenek.

Pedig ez nincsen így, és mindezt Basescu visszavonulása támasztja alá. A román elnök rádöbbent arra, hogy Oroszország és Magyarország érdekei megegyeznek Székelyföld vonatkozásában. A NATO előretolt hídfőállása Románia, aminek komoly belső problémákat okozhat, ha a Romániában rekedt magyarság kikerül a nyugat ellenőrzése alól. A nyugat a határon túli magyar érdekképviseletek kontroll alatt tartásával mindeddig megakadályozott minden efféle törekvést. Moszkva azonban támogatná a népek önrendelkezését, különösen, ha az a NATO visszaszorulásához vezet egy perifériaállamban.

Hadfő.net |Traian Basescu

Basescu már látja, mi következik. Éppen emiatt próbál óvatosan fogalmazni a kisebbségek jogával kapcsolatban. Annyira tudja, mi következik, hogy amiatt már a román revíziót is visszautasítaná, csak ne tartsanak népszavazást a magyarok Romániában. Félreértés ne essék, nem etnikai-nemzeti gondolkozásmódról van itt szó, - Székelyföldhöz amiatt ragaszkodik annyira a román állam, mert értékes nemesfém-lelőhelyek sokasága van alatta.

Basescu olyannyira tudja, mi következik, hogy emiatt már a saját népe által tartott referendum eredményét is visszautasítaná. Amiatt tenné ezt, hogy Kelet-Európa térképe sértetlen maradjon, Románia megtarthassa nyugati nyersanyagbázisait. Pénzért, gazdasági erőforrásokért áldozza fel saját népének egy részét.

Még nem késő, hogy Románia is föderális állammá alakuljon, és a magyar többségű megyék tagállamként megkapják az önrendelkezést. Ukrajnában Janukovics ugyanezt a döntést késleltette, éppen ennek köszönhetően szakad most darabokra az ország. Románia is hasonló jövő elé néz, ha nem lépnek előre. Ha továbbra is kiszolgálják a nyugati érdeket, a magyarság Romániában geopolitikai tényezővé válik.

A mai világban számos példát találhatunk arra, hogy egy nemzetiség által sűrűn lakott terület közös határok nélkül is az anyaországoz tartozzon. Ennek legszembetűnőbb példája a balti régióban Kalinyingrád, aminek bár nincs közös szárazföldi határa Oroszországgal, közigazgatásilag mégis az Oroszországi Föderáció részét képezi. A föderális állam egy másik lehetőség. Basescu vagy megadja a magyar kisebbségnek az önrendelkezési jogot, vagy idővel úgy jár majd, mint Janukovics. Moszkva és Budapest érdeke ebben megegyezik. Magyarországon már megkezdődött a politikai "elit" átsorolása, - de ha mindez nem történik meg magától, arra könnyen rásegíthet a jelenleg Romániához tartozó aranybányák ígérete, amit a nyugat soha nem fog megadni. Ha Magyarország előbb távolodik el a nyugattól, mint Románia, Basescu nagyon hamar két tűz között találja magát és úgy jár mint az ukrán államfő. Bár az ő mentorai nem fogják szívesen látni - Basescunak védelem és teljes inkognitó helyett valószínűbb a szívroham. Nyugaton az jár a bukott funkcionáriusoknak.

Molnár István