Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

Armageddon nyomában

Beszéljünk magyarul! - A cigány szavak listája

2014. január 04. - Andre Lowoa

A magyar nyelv oktalan, felelőtlen használata, elidegenesítése, és a nyelvbe befurakodott cigány és zsidó eredetű szavak ellen újra és újra felemeljük a szavunkat. Mindaddig elő fogjuk hozni a témát, amíg a Kárpát-Medencén belül egyszer is elhangzik egy ilyen szó magyar szájból. Ezeket az elhajlásokat tűzzel-vassal kell irtani, hiszen óriási kárt okoz népünknek, nemzetünknek édes anyanyelvünk megalázása, meggyalázása. Ha a nyelvünket ölik, a nemzetet ölik! A beszélt nyelv nagyban kihat a gondolkodásra, a jellemre. És a jellem pedig visszahat a beszédre. A kölcsönhatás mindkét irányba fennáll. Ezt már sokan bebizonyították, például azért is volt annyi kiemelkedő magyar tudós, mert ezt a nyelvet beszélték. Nyelvünk hihetetlen kincs, rendkívül ősi, és roppant közel áll a teremtéshez.

Jövevényszó A szó jelentése Cigány eredet Forrás
ácsi maradok
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
báló disznó
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
baró nagyon jó

A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
bibas

vagy bibaszt: ‘‹cigányok egymás közt használt csúfondáros megszólítása›’, főnévként: ‘gyámoltalan, ostoba ember’.

Cigány szó (bibah, bibaht), tkp. ‘szerencsétlen’. www.szokincshalo.hu
bufár pénztárca
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
bula női testrész, és lány akit nem igazán tisztelnek
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
csá szia
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
csaj cigánylány
Cigány szó, a csávó (‘fiú, legény’) nőnemű párja. A szlengből már átlépett a bizalmas köznyelvbe. www.szokincshalo.hu
csávó cigányfiú Cigány szó, a csaj (‘lány’) hímnemű párja. A szlengből már átlépett a bizalmas köznyelvbe. www.szokincshalo.hu
csiken zsír
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
csór, csórel
lop Cigány szó, az alvilági nyelvből került a bizalmas köznyelvbe. www.szokincshalo.hu
csoré csupasz, tar, kopasz, meztelen, ruhátlan
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
csórikám szegénykém
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
csóró ‘szegény, szűkölködő (ember)’, ‘‹főnévként› egy illető, valaki’. Cigány szó: csoro, csorro (‘szegény’). A bizalmas köznyelvben is megtalálható. www.szokincshalo.hu
csumi csók, köszönési forma
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
devla ördög
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
dik nézd
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
dikh nézd, ni

A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
dilis bolond, megbolondul

A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
dilo, dili
‘bolondság, bolondéria’: kész dili, diliház, diliflepni, dilibogyó (‘idegcsillapító’), dilihopp (‘idegroham’). Származékai: dilis, dilinós, dilinyós. A szócsalád a cigány dilino, dilinyo (‘bolond’) származéka. Ez a magyarban főnévnek érződött, így vette fel az -s végződést, s ebből rövidüléssel lett a dilis, amelyből aztán a ~ főnév vonódott el. Bizalmas és szleng rétegbe tartozó szavak. www.szokincshalo.hu
doszt elég valamiből
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
duhano dohány
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
duma beszéd
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
dumál beszél

A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
dzsal elmegy, lelép
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
dzsukel kutya, kutyaütő alak

A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
dzsuva kosz, rendetlenség

A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
dzsuvás koszos, rendetlen

A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
eldzsuvál ellop valamit

A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
elő a farbával
Mondd ki az igazat!

A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
fabrikál készít, alkot valamit

A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
gadzsi(gádzsi) lány, nő

A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
gadzsio(gádzsó)
paraszt
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
gizda nagyképű, hencegő

A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
gógyé fej
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
gógyi ész
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
góré főnök
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
hadova, hadovál
‘beszéd, duma’. – hadovál: ‘(összevissza) beszél, hetet-havat összehord’.
www.szokincshalo.hu
hóhányó füllentős ember, csirkefogó

A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
kaja étel, ennivaló

A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
kajál ‘eszik’. Származékok és kapcsolt szavak: kajás, kaja. Cigány eredetű bizalmas nyelvi szó: chava (‘eszik’). A magyarba egy kajel változat került, amely hangrendi kiegyenlítődéssel lett ~, a kaja utólagos elvonás. www.szokincshalo.hu
kalca nadrág
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
kalyiba házikó
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
kamatyol közösül
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
kéró lakás, otthon

A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
kolompár cigány
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
kula ürülék
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
kúr közösül, elront valamit

A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
lóvé pénz A cigány lóve (‘pénz’) átvétele, ez a lovo (‘pénzdarab, érme’) többes száma. A régi tolvajnyelv és a bizalmas nyelv szava. www.szokincshalo.hu
luvnya prostituált
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
mandró kenyér
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
manus ember, férfi, illető
A cigány manus átvétele az igénytelen nyelvi rétegben. A szóvégi sz talán a krampusz, mamusz ejtésének analógiás hatását tükrözi. www.szokincshalo.hu
manusz férfi
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
megmurdelt meghalt
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
more barát
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
morel reszel, dörzsölt

A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
mórel ellop, elcsen

A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
nyikhaj felelőtlen
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
nyista semmi
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
péló here
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
pia, piál
iszik Cigány eredetű szó: pijel (‘iszik’), ez indoeurópai rokonságban áll a szláv nyelvek piti szavával (lásd pince). A pia (‘ital’) magyar elvonás az igéből. www.szokincshalo.hu
pulya, purdé
gyerek
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
púró öreg
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
rajkó cigány fiú

A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
rakló fiú
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
roma cigány Saját elnevezés: romani, romanoi. www.szokincshalo.hu
séró fej
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
sukár szép, csinos

A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
sunázik hallgat
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
tikno kicsi
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
usgyi gyerünk
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
vaker beszéd
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
vakerel beszél
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
verda autó
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
zubuno kabát
A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)