Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

Armageddon nyomában

Törökország kizárja a német politikusokat az Incirlik bázisról

2016. október 23. - Andre Lowoa

A török kormány újra megtiltotta, hogy német országgyűlési képviselők látogassanak az országban működő NATO-bázisra.

A Welt am Sonntag német lap szerint a Die Linke párt külpolitikai szóvivője értesítette a török szövetségi külügyi hivatalt arról, hogy látogatást tenne az Incirlik légibázison, ám a török hatóságok mindeddig nem válaszoltak erre a megkeresésére. Jan van Aken emiatt követeli, hogy a német parlament novemberben ne hosszabbítsa meg az Incirlik létesítményben működő német misszió mandátumát, ha a török kormány addig nem engedélyezi német politikusok látogatásait a NATO-bázison.

Ankara júniusban megtiltotta, hogy német országgyűlési képviselők belépjenek a létesítmény területére, miután a német parlament elfogadott egy határozatot, mely népirtássá nyilvánította a XX. században az Oszmán Birodalom által az örmény lakosság ellen elkövetett tömeggyilkosságot.

A határozat elfogadását követően a török parlament védelmi bizottságának képviselője figyelmeztette a német parlament tagjait, hogy a jövőben ne foglalkozzanak újra az örmény-kérdéssel. Van Aken szerint ez egyértelműen egy fenyegetés volt, és a török kormány megfélemlítéssel próbál nyomást gyakorolni német politikusokra.

Október 5-én német politikusok ellátogattak az Incirlik létesítménybe, de arról számoltak be, hogy ott nem várta őket megfelelő fogadtatás, és a török tisztek minél hamarabbi távozásukat akarták. A két ország közti diplomáciai feszültségek miatt Törökország újra érvénybe helyezte a korábbi tiltást.


http://www.hidfo.ru/2016/10/torokorszag-kizarja-a-nemet-politikusokat-az-incirlik-bazisrol/

Az oroszok szerint a CIA irányította az 1956-os forradalmat

2016. október 23. - Andre Lowoa

9880

Az amerikai Központi Hírszerző Hivatal (CIA) kezét látta az 1956-os “magyarországi lázadásban” az orosz állami Rosszija tévé dokumentumfilmje.

A “Magyar kelepce” című film a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) archívumából kapott, eddig titkosan kezelt jelentéseket használt fel… amelyek szerint a CIA nemcsak a Szabad Európa Rádión keresztül szította a magyar forradalmat, hanem ügynököket is átdobott Magyarországra a nyugatnémet és a brit különleges szolgálat közreműködésével.

Frank Wisner tervezési CIA-főnöknek a szovjet tömb tagjait bomlasztó akciói nem szorítkoztak a lázító propagandára annak érdekében, hogy megfosszák a már atombombával rendelkező Szovjetuniót a Kelet-Németországban, Magyarországon, Csehszlovákiában lévő uránutánpótlástól. A nyugatnémet hírszerzést létrehozó Reinhard Gehlen, egykori német tábornok is segítette az amerikai hírszerzést, aki magyar részlegében összegyűjtve a `fasiszta Horthy-rendszer különleges szolgálatainak elitjét`. Ennek tagjait nyugat-németországi bázisokon tanították partizánharcra, s az amerikai hadsereg hírszerzésének 1956 januári jelentése tíz partizántáborra utalt Magyarország északi részén is.

Alekszandr Gorjunov, aki 1956 októberében nyomozó volt a budapesti szovjet katonai parancsnokságon, valamint Grigorij Dobrunov, aki a szovjet különleges hadtest egy hírszerző zászlóalját vezette, – azt nyilatkozta, hogy a 23-i budapesti (és miskolci) felkelés egy jól előkészített összeesküvés eredménye volt. Gorjunov szerint konkrét dátumra, útvonalakra menetlevelek készültek emberek, fegyverek, lőszerek szállítására autókon, autóbuszokon, teherautókon. Dobrunov, aki egységével 24-én bevonult Budapestre, olyan ellenállásba ütközött, amit szerinte nem lehetett nem egészen egy nap alatt megszervezni.

A harcok megindulása nyomán nyugati hírszerzők egész csoportját kezdték átdobni Magyarországra. Az FSZB levéltárában őrzött, eddig titkos iratok olyan KGB-információkról adnak számot, amelyek szerint október 26-tól Magyarországon tartózkodott a nyugatnémet hírszerzés különleges csoportja, élén Rudiccsal, a németekhez 1941-ben átállt Nyikolaj Rudcsenko egykori szovjet állambiztonsági (NKVD) tiszttel. Egy másik jelentés azt tudatta Jegorov tábornokkal, a déli hadseregcsoport katonai tanácsának tagjával, hogy a KGB adatai szerint az angol hírszerzés egy akár kétszáz fős csoport Magyarországra juttatására készül egy akkor vadonatúj T-54-es harckocsi megszerzésére.

t-54-es-harckocsik-a-budai-moricz-zsigmond-korteren-56-ban

A film arról is beszámolt, hogy az osztrák-magyar határon csatára is sor került egy behatolni próbáló fegyveres csoporttal. A szovjet-ukrán belügyminisztérium 12. külön gépesített lövész ezrede (egy romániai bázisú, Magyarországon közvetlenül Ivan Szerov KGB-főnöknek alárendelt különleges alakulat) beszámoló jelentése szerint; egy 45 fős, géppisztolyos banda osztrák területről éjszaka támadt rá egy magyar határőrsre. De a magyar határőrök visszaverték őket, hét sebesült határsértőt elfogva. Ugyanennek az egységnek a tagjai tartóztatták le később a jugoszláv nagykövetséget elhagyó Nagy Imre miniszterelnököt is…

(Forrás: Múlt-kor/MTI 2006. november 13.)

Az USA és ’56

“Az Amerikai Egyesült Államok finanszírozásával működtetett Szabad Európa Rádió a magyarországi közvélemény egyik fő információs forrása volt ezekben a napokban. A november 4-i szovjet támadást követően a rádiócsatorna folyamatosan kitartásra biztatta a fegyveres felkelőket és a Nyugat várható katonai segítségéről beszélt. Az így keltett megalapozatlan remény hozzájárulhatott a fegyveres felkelőknek a mérhetetlen túlerővel szembeni harc utolsókig tartó vállalásához, majd csalódásához…”

Tette mindezt a Szabad Európa annak ellenére, hogy:

…”Eisenhower amerikai elnök október 31-i elnökválasztási televíziós és rádióbeszédében a magyar nép iránti csodálatának adott hangot. Ugyanebben a beszédben azonban azt is kijelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok az új magyar vezetést nem tekinti potenciális szövetségesének és nem fog katonai segítséget nyújtani a magyaroknak. Ezzel Moszkva gyakorlatilag megkapta a jóváhagyást az invázióra…”

(Wikipédia)

9891

Így terelték el nyugati titkosszolgálatok a világ figyelmét a Szuezi válságról, s ezért a Rákosi diktatúra aljasságán és kegyetlenségén jogosan felháborodott – és eredetileg tiszta forradalomban gondolkodó magyar srácok és lányok ezreit biztatták fel a harcra, s álltatták hiú reményekkel, hogy majd segíteni fognak, – de ez eszük ágában sem volt. Csak a Szovjetuniót próbálták lekötni Kelet-Európában, Szuez és Egyiptom helyett.

Ám a Szuezi válságból mégis a Szovjetunió került ki megerősödve, de a Nyugat azért csak elkönyvelhetett egy “nyereséget”, (ami legalábbis számukra az volt), éspedig több ezer magyar hazafi és orosz kiskatona halálát, sebesülését, s az ezáltal a tovább mélyülő ellentéteket a két nép között.

 
Zárszó:
Igor Szavolszkij, aki 2006-ban volt orosz nagykövet hazánkban, – egy akkori tájékoztatón hangsúlyozta, “hogy bár mindkét nép cipeli a saját és közös történelme terheit, ez nem akadályozhatja a jövő építését”.

Szabad Riport – Képek: Fortepan/Múlt-kor

Az utolsó búcsú – Ezrek rótták le kegyeletüket a legendás parancsnok ravatalánál Donyeckben (+3 videó)

2016. október 23. - Andre Lowoa

DONETSK, UKRAINE. MAY 9, 2015. Donetsk People's Republic (DPR) militiaman Arsen Pavlov, nicknamed "Motorola" seen ahead of a Victory Day military parade marking the 70th anniversary of the Victory over Nazi Germany in the Great Patriotic War of 1941-1945. Mikhail Sokolov/TASS Óêðàèíà. Äîíåöê. 9 ìàÿ 2015. Âåîííîñëóæàùèé àðìèè ÄÍÐ ñ ïîçûâíûì "Ìîòîðîëà" Àðñåí Ïàâëîâ ïåðåä íà÷àëîì âîåííîãî ïàðàäà, ïîñâÿùåííîãî 70-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ìèõàèë Ñîêîëîâ/ÒÀÑÑ

 

Вечная память! – In Memoriam Arszen Pavlov ‘Motorola’ 1983.02.02.-2016.10.16.

Ukrán terroristák október 16-án, pokolgépes merényletben megölték Arszen Pavlov ‘Motorolát’, a Donyecki Népköztársaság Népi Milíciájának egyik karizmatikus zászlóaljparancsnokát.

‘Motorola’ a ‘Szpartan/Spártai’ zászlóaljat vezette, s az elmúlt évek kemény harcai nyomán híressé, sőt legendás katonává vált a donyecki orosz nép körében, a bátorsága, áldozatkészsége, s bajtársiassága miatt.

A terroristák mivel nyílt harcban nem tudták megölni, (bár többször is megsebesült az elmúlt évek során), ezért bombát helyeztek el annak a 8 emeletes donyecki panelháznak a liftjében, ahol a parancsnok a feleségével és két kisgyermekével élt.

Arszen Pavlov 1983-ban született Észak-Oroszországban. A ‘Motorola’ becenevet csecsenföldi szolgálata során kapta bajtársaitól. Mielőtt Donyeckbe érkezett, Dél-Oroszországban élt, ám, amikor hallott a Kijevben zajló véres puccsról, (melyet “Majdannak” neveztek), s az ezt követően hatalomra került junta Kelet-Ukrajnában, Donyeckben és Luganszkban elkövetett háborús bűncselekményeiről az orosz ajkú lakosság ellen, – ‘Motorola’ úgy döntött, hogy segít kelet-ukrajnai oroszoknak az otthonuk megvédésében, s csatlakozott a Donyecki Népi Milíciához.

A donyecki nép szabadságharcának kemény ütközeteiben kitűnt bátorságával és bajtársiasságával, ezért számos kitüntetést kapott, majd hivatalosan is megkapta a Donyecki Népköztársaság Hőse címet.

Olyan népi hős volt, akit az emberek szerettek, sőt rajongtak érte. A népszerűsége mellett nagy tekintélyű parancsnok is volt. Katonai sikereit a lényeglátásán túl annak köszönhette, hogy az emberei feltétel nélkül megbíztak benne. A sokszoros katonai túlerővel szemben minden csatáját megnyerte, a donyecki szabadságharc leverésének megakadályozásában komoly része volt. A harcok során bátorsága példát mutatott embereinek.

Szemtől-szemben, férfias küzdelemben nem is tudták legyőzni, ezért az alattomos orvgyilkosság eszközével, egy pokolgéppel gyilkolták meg.

Ám ez a gyilkosság halhatatlanná tette. A szabadságharc legnagyobb hőseként ezrek példaképévé vált, és nincs olyan erő, mely ezt a kitüntetést megkérdőjelezhetné. Bármilyen furcsa is, de Arsen Pavlov ‘Motorolát’ az alattomos gyilkosai tették igazán nagy hőssé, halhatatlanná.

Milliók szívében él tovább és halála bizonyítja az ellenség aljasságát, gyávaságát. Hősi emléke legalább úgy segíti majd bajtársait és népét a győzelem útján, mint amikor élt.

Videók:

‘Motorola’, a karizmatikus parancsnok, Donbassz népi hőse, és szimbóluma volt. Most már örökké az is marad. – Orosz nyelvű, de angol feliratos kisfilm, a Komszomolszkaja Pravda videója:

Ezrek rótták le kegyeletüket a legendás parancsnok ravatalánál Donyeckben. Majd ágyútalpon vitték utolsó útjára, a hősi halált halt katonát, 2016. október 19-én:

“Dicsőség a hősnek!” kiáltozták az emberek, s virágokkal borították be az ágyútalpat, melyen az utolsó útjára vitték a kis termetű, de a nép szemében lelkiekben annál nagyobb, karizmatikus katonát.

***

Ezt védte Arszen Pavlov, s ennek védelmében halt hősi halált: A Donyecki Népköztársaság:

Szabad Riport

Kiutasították egy orosz hírügynökség vezetőjét Lettországból

2016. október 22. - Andre Lowoa
ella-taranova-2

Pénteken kiutasították a Rosszija Szegodnya hírügynökség producerét Lettországból. Ella Taranova egy nemzetközi fórumon vett volna részt, ám a hatóságok őrizetbe vették, miután megérkezett a fővárosba.

A Ria Novosztyi hírügynökség beszámolója szerint Taranova a Balti Fórumon vett volna részt, és Rigában került letartóztatásra, közvetlen a városba érkezését követően. A fórum igazgatója szerint az orosz újságírót feketelistára helyezte a lett külügyminisztérium.

Oroszország külügyminisztériuma közleményben reagált a történtekre. Eszerint Lettország hatóságainak lépése az újságírók jogainak sértését jelenti, és

bármilyen, újságírók neveit tartalmazó feketelista létezése elfogadhatatlan egy önmagát “demokratikusnak” nevező országban.

Az intézkedés emellett sérti mindazon, a szólásszabadságra vonatkozó elveket, melyek betartására Lettország nemzetközi szerződésekben kötelezettséget vállalt.

A Balti Fórum egy az Európai Unió, a balti országok és Oroszország közti kapcsolatokat tárgyaló nemzetközi rendezvény, mely a mai napon veszi kezdetét. Taranova saját elmondása szerint nem tudott arról, hogy létezik egy ilyen feketelista, mely alapján kiutasították az országból, a Balti Fórumra pedig közvetlen meghívásnak eleget téve érkezett.


http://www.hidfo.ru/2016/10/kiutasitottak-egy-orosz-hirugynokseg-vezetojet-lettorszagbol/

Olaszország kiadja a biometrikus adatokat az Egyesült Államoknak

2016. október 22. - Andre Lowoa

Az amerikai Department of Homeland Security közleménye szerint Jeh Johnson, a szervezet főtitkára, és Angelino Alfano olasz belügyminiszter aláírtak egy új megállapodást a két ország közti információ-megosztásról, a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni harc jegyében.

Az információ-megosztás terén kötött új megállapodás részeként Olaszország valós idejű adatmegosztással kiadja a bűnügyi nyilvántartásban szereplő és a bevándorlási hivatal által rögzített biometrikus adatokat az Amerikai Egyesült Államoknak, hogy ezzel segítsék a terrorcselekmények és más bűncselekmények megelőzését.

Johnson és Alfano október 20-21-én, a G6 országok belügyminisztereinek Rómában tartott találkozóján írták alá az egyezményt. A rendezvény, melyen Franciaország, Németország, Lengyelország, Spanyolország és az Egyesült Királyság vezetői is részt vettek, az európai biztonságpolitika, a bevándorlás és a kiberbiztonság terén való együttműködés fokozása köré szerveződött. Az új megállapodás szerint Olaszország az amerikai Department of Homeland Security által 2015 óta használt rendszeren keresztül, automatikus adatmegosztással fogja átadni a biometrikus adatokat az amerikai hatóságoknak.


http://www.hidfo.ru/2016/10/olaszorszag-kiadja-a-biometrikus-adatokat-az-egyesult-allamoknak/

A német parlament megszavazta a hírszerzés feletti nagyobb kontrollt

2016. október 21. - Andre Lowoa
tomeges-megfigyeles-hidfo-ru

A német parlament egy új törvénnyel korlátozta annak a titkosszolgálatnak a mozgásterét, ami idegen hatalom megbízása alapján kémkedett saját állampolgárai ellen.

Október 21-én a német parlament elfogadott egy új törvény, ami nagyobb kontrollt biztosít a Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) munkája felett. Ez az a hírszerző szerv, amiről korábban bebizonyosodott, hogy amerikai titkosszolgálatok kérésére figyelt meg európai politikusokat és vállalatokat.

Hónapokkal ezelőtt hatalmas botrányhoz vezetett, amikor információk jutottak nyilvánosságra arra vonatkozóan, hogy a BND az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökséggel (NSA) együttműködve figyel meg német állampolgárokat, emellett szó szerint tömeges megfigyelést folytat Európában, az adatokat pedig átadja az amerikaiaknak. Az információkat egy amerikai nemzetbiztonsági alkalmazott, Edward Snowden hozta nyilvánosságra, aki emiatt arra kényszerült, hogy átmeneti politikai menedékjogot kérve külföldre meneküljön.

A BND ezen tevékenysége amiatt váltott ki közfelháborodást, mert a német társadalom különösen érzékeny a személyes adatok védelmével kapcsolatban, emellett a BND által végzett tömeges megfigyelés alkotmányellenes volt. Ráadásul kiderült, hogy Berlinben az amerikai nagykövetség épületében működtetett egy különleges központot a CIA és az NSA, ahonnan lehallgatták a Reichstagban és a kormánynegyedben zajló telefonhívásokat.

A BND azonban nem csak politikusokat, hanem nagyvállalatokat – pl. Airbus – is megfigyelés alatt tartott az amerikaiak kérésére, ami ipari kémkedésnek minősül. A történtek konkrétan egy olyan memorandumot is sértenek, amit 2002-bn kötött Németország és az Amerikai Egyesült Államok, és kimondja, hogy se amerikai, se német személyek és vállalatok nem lesznek megfigyelés célpontjai.

A német parlament azt követően álíltott fel külön bizottságot a történtek kivizsgálására, miután kiderült, hogy Angela Merkel hivatala tudatában volt az amerikaiak Európában folytatott tömeges megfigyelési programjának.

A mai nap folyamán hozott törvény határozott a BND munkája feletti szigorúbb ellenőrzésről, és egy új szervezet létrehozásáról, amitől a BND felhatalmazást kell kérjen minden egyes esetben, ha külföldi állampolgárt akar megfigyelni – beleértve az uniós hivatalokat és a tagállamok állampolgárait is.

Az új törvény szerint a BND továbbra is együttműködhet az NSA-val, de ez az együttműködés nem léphet túl a terrorizmus elleni harc és a német nemzetbiztonsági érdekek védelmének keretein.http://www.hidfo.ru/2016/10/a-nemet-parlament-megszavazta-a-hirszerzes-feletti-nagyobb-kontrollt/

2016. október 21. - Andre Lowoa

Orsolya napja

Roppant népszerű név volt nálunk hajdanában - a 21-ére eső - Orsolya. Névnapjuk időjárása a várható tél megmutatója, míg egy másik régi babonás hiedelem úgy vélte, hogy az Orsolya-napi szép idő Karácsonyig is eltarthat. Orsolya a káposzta betakarításának a kezdetét is jelölte, és ekkor kezdték a szüretet a Somló hegyen. Ha hideg volt az idő, a szőlőszedők a mezsgyén rakott tűznél melengették elgémberedett ujjaikat, a szőlőtaposók meg forralt bort kaptak.


Október 21.   Orsolya napja
A hajdúböszörményi pásztorok úgy tartották, ha ilyenkor szép az idő, akkor az karácsonyig meg is marad. Úgy vélték, amilyen Orsolya-napkor az idő, olyan lesz a tél.


Orsolya napja

Orsolya időjárása megjelenti a tél időjárását. Amilyen az időjárás ezen a napon, olyan lesz a tél. Már végső ideje betakarítani a káposztát – vélik az asszonyok Szlavóniában, mert ki tudja, milyen időt hoz a holnap, a sok esőtől pedig kirepedezik a szép káposztafej.

Nyugati értékek? A brit sajtóban sem létezik a szólásszabadság

2016. október 20. - Andre Lowoa

A brit bankok felfüggesztették a Russia Today orosz hírszolgáltatóhoz kötődő bankszámlákat, a RT főszerkesztőjének hétfői közleménye szerint. A NatWest Bank szintén bejelentette, hogy eltávolította a hírszolgáltatót ügyfeleinek listájáról. Úgy tűnik, ország alapon válogatnak, mert az Egyesült Királyságban más külföldi állami média is működik, melyek működését azonban nem próbálják megzavarni.

Margarita Simonyan, a RT főszerkesztője hétfőn saját Twitter-oldalán azt mondta, a döntésről egyeztetni nem hajlandó a másik fél, egyszerűen egyik napról a másikra blokkolták a számláikat, ami igen sokat elárul a “szólásszabadság” helyzetéről az Egyesült Királyságban.

A Royal Bank of Scotland részeként működő National Westminster Bank nem adott semmilyen magyarázatot arra, hogy miért blokkolják a számlákat; a RT-nek küldött levélben mindössze annyi állt, hogy a döntést alapos mérlegelés alapján hozták meg. A brit médiatérben azonban láthatóan azokat a sajtóorgánumokat nem hagyják nyugodtan működni, melyek nézeteivel a kormány nem ért egyet.

russia-today-hidfo-ruBár a nyugati országokról azt szokás gondolni, hogy tiszteletben tartják a szólásszabadságot, a brit média esetében sem egyedülálló jelenség a cenzúra: egy iráni újságíró, Roshan Salih arról számolt be, hogy a történtek arra emlékeztetnek, ami korábban a Press TV – iráni tulajdonú nemzetközi média – esetében is történt. Salih szerint ez egy politikai döntés, melynek célja, hogy megzavarja a sajtóorgánum működését, és egyben közvetlen támadás is a szólásszabadság ellen, hiszen szándékosan egy adott sajtóorgánum finanszírozásában próbálnak zavart előidézni, ezze. Az újságíró azt mondta, ezzel a brit kormány megpróbálja elhallgattatni a Russia Today-t, akik most ugyanolyan korlátozó intézkedésekkel kell szembenézzenek, mint az iráni sajtó a szankciók idején, amikor a brit bankok a Press TV számláit tették elérhetetlenné.

Salih szerint a bankok egyértelműen a kormány nyomásgyakorlásának hatására cselekszenek, hiszen a brit média is ellenséges alapállást képvisel Oroszországgal szemben, a kormány politikai döntéseinek következményeként. A tágabb médiaviszonyokhoz képest azonban irracionális és értelmetlen a Russia Today elleni támadás. Salih azt mondta, “a brit propagandagépezethez képest a Russia Today csak egy apró hang, ahogyan a Press TV is egy jelentéktelen tényező volt a brit propagandasajtó mellett. Ennél fogva ez a támadás teljesen értelmetlen, és kontraproduktív lehet, mert ezzel a britek saját értékeik ellen foglalnak állást. Olyan értékek ellen, amire egyébként gyakran hivatkoznak – mint a ‘szólásszabadság’.”

Az újságíró ennek kapcsán kifejtette, hogy az Egyesült Királyságban jelen van számos más, külföldi állami tulajdonban lévő médiafelület, és ezek mind saját nézeteiket képviselik. Az Al Jazeera, a France 24 és a TRT azonban nem kell ehhez hasonló nyomásgyakorlással szembesüljön; a brit cenzúra országok szerint válogat, és politikai alapon döntik el, milyen sajtó működhet az országban. Ennek érdekében pedig – úgy tűnik – a kormány pénzintézeteken keresztül is tudja érvényesíteni az akaratát.

http://www.hidfo.ru/2016/10/nyugati-ertekek-a-brit-sajtoban-sincs-szolasszabadsag/Ha nyugati sajtóval történik ilyen, már diktatúráról beszélnének

russia-today-hidfo-ru

Skócia volt miniszterelnöke szerint nem a demokráciával, hanem sokkal inkább a diktatúrával társítható lépés, hogy a brit bankok elérhetetlenné tették egy hírügynökség bankszámláit.

Alex Salmond, Skócia volt miniszterelnöke szombaton reagált a Russia Today nemzetközi hírügynökség bankszámláinak blokkolására. Szerinte ez egy rendkívüli lépés volt, amiről, ha az érintett felek megnevezése nélkül hallanánk, mindenki biztosra venné, hogy egy diktatúrában történt.

A történteket követően Alex Salmond interjút adott a Russia Today-nek, melyben kijelentette;

ha fordított helyzetben történt volna mindez, a nyugati országok már diktatórikus lépésről beszélnének.

Például, ha a BBC működtetne számlát egy orosz bankban, és ez a bank blokkolná a BBC számláit, a nyugati sajtó a diktatúra-vádtól és a szabad sajtó ellehetetlenítéséről lenne hangos.

Salmond egyben azt is kijelentette; reménykedik abban, hogy azok a brit politikusok, akik tényleg hisznek a szólásszabadságban, legalább annyira hevesen felszólalnak majd a NatWest bank lépése ellen, mintha a BBC számláit tették volna hasonló módon elérhetetlenné egy másik országban.

A volt miniszterelnök szerint a hírügynökség ellehetetlenítése elfogadhatatlan, mert a szólásszabadság nevében gondoskodni kell arról, hogy az emberek a lehető legtöbb eltérő nézőponttal, és a lehető legtöbb információval találkozzanak, és maguk dönthessenek arról, hogy a látottakat hitelesnek tartják-e.

A Russia Today számos országban működtet az adott nyelven hírszolgáltatást, és gyakran végez akár több órás élő közvetítést is olyan eseményekkel kapcsolatban, melyekről a főbb nyugati sajtóorgánumok néhány perces, vágott felvételekkel számolnak be, ezáltal lehetővé téve az információ hatékonyabb szűrését.

http://www.hidfo.ru/2016/10/ha-nyugati-sajtoval-tortenik-ilyen-mar-diktaturarol-beszelnenek/

Az EU nyomásgyakorlással Oroszország ellen fordítaná Szerbiát

2016. október 20. - Andre Lowoa

Ivica Dacic szerb külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte, hogy az Európai Unió megpróbálja nyomásgyakorlással rákényszeríteni Szerbiát az oroszellenes szankciók támogatására.

A szerb külügyminiszter szó szerint kijelentette, hogy az Európai Unió nyomásgyakorlással próbálja befolyásolni Szerbia külpolitikáját, és ki akarja kényszeríteni, hogy a szerb kormány támogassa az Oroszország elleni szankciókat. Dacic egyben elfogadhatatlannak nevezte a brüsszeli nyomásgyakorlást, és kijelentette, hogy Szerbia nem fog az Európai Unió miatt saját nemzeti érdekeivel ellentétesen cselekedni.

“Szerbia soha nem fog olyat tenni, ami ellentétben állna nemzeti érdekeinkkel. A nagyobb nyugati országok mindannyian képviseltetik magukat olyan konferenciákon, mint a “Koszovó Barátai” nevezetű, mégis azt várják tőlünk, hogy Szerbia barátai ellen szankciókat hozzunk. Mi jó kapcsolatokra törekszünk mindenkivel, de nem fogunk olyan lépéseket tenni, amivel saját magunknak ártanánk.” – mondta.

A külügyminiszter elmondása szerint “Szerbia megfélemlítése nem működik többé”, és Belgrád saját nemzeti érdekeinek képviseletét helyezi előtérbe, emiatt mindenkivel együttműködésre törekszik, a szankciós politikát pedig nem támogatja.

Az Európai Unió Szerbiához közeledésében elsődleges konfliktust jelent, hogy a nyugati országok többsége támogatta Koszovó függetlenségét, miután a NATO Szerbiát bombázta. Koszovó 2008-as elszakadása óta az ENSZ több mint 100 országa támogatja a terület elszakadását. Oroszország – és számos nem-nyugati ország – azonban Szerbia álláspontját támogatja, és ennek megfelelően nem ismeri el Koszovó függetlenségét.


http://www.hidfo.ru/2016/10/az-eu-nyomasgyakorlassal-oroszorszag-ellen-forditana-szerbiat/

2016. október 20. - Andre Lowoa

Szent Vendel napja

Szent Vendelnek a jószágtartó gazdák és juhászok patrónusának régi jeles napja, az esedékes korai fagyok miatt, a kinti munkák mielőbbi befejezésére emlékezteti a betakarítókat. Vendel egyébként a legenda szerint a VII. században élt ir királyfi volt, aki Rómába zarándokolt, majd Tier környékén remetéskedett, és pásztorként szolgált. A kezében kis bárányt tartó szobra, mint az állatok védőszentje, hazánkban is sokfelé megtalálható a falvak határában, a legelők szélén. Régebben a tiszteletére tartott Vendel-napi miséről szentelt vizet vittek haza, amit a jószágok ivóvizébe öntöttek, védekezvén a bekövetkező bajok ellen.Október 20.   Vendel napja

A legenda szerint Szent Vendel a 7. században élt ír királyfi volt, remetéskedett, majd egy birtokoshoz szegődött, annak nyáját ellenőrizni. A jószágtartó gazdák és pásztorok védőszentjükként tisztelték. Ha állatvész ütött ki, azt mondták Vendel viszi az állatokat. E napon nem fogták be a jószágot és vásárra sem hajtották.Vendel napja

A pásztorok, juhászok, jószágtartó gazdák ünnepe Vendel napja. A muravidékiek szerint Vendel arról híres, hogy „Vendel viszi az állatokat” – azaz elhullanak, könnyen állatvész üthet ki. Éppen ezért az állattenyésztő gazdák kedveznek az állatoknak, hogy kiengeszteljék Vendel haragját: nem fogják be, nem dolgoztatják e napon az állatokat, hadd ünnepeljenek ők is. Régen még vásárra sem hajtották a jószágokat e napon.

A Facebook-generáció önként ad fotókat az arcfelismerő programokhoz

2016. október 19. - Andre Lowoa

Egy kedden nyilvánosságra hozott tanulmány szerint minden második amerikai állampolgár benne van a hatóságok által használt arcfelismerő rendszerek adatbázisaiban, mert a közösségi médiában “szelfik” feltöltésével önként szolgáltattak ehhez fényképeket.

szelfi-hidfo-ru

A Georgetown központtal működő Center on Privacy and Technology (CPT) információszabadsággal kapcsolatban végzett kutatása során kiderült, hogy minden második ember önként szolgáltat magáról olyan fényképeket, ami a rendőrség által használt arcfelismerő kamera-rendszerekben használatra alkalmas.

A kutatás során az USA tagállamaiban összesen 106 hivatalnál folytattak adatigénylést, amelyből kiderült; az amerikai rendőrség úgy használja az arcfelismerő rendszereket, hogy azt a gyakorlatban semmilyen törvény nem szabályozza.

A vizsgálat során egyértelművé vált, hogy az arcfelismerő rendszerek használatát semmilyen jogi keret nem szabályozza, és gyakran a kormányügynökségek sem rendelkeznek erre vonatkozó, koherens szabályozással. A rendőrség által használt arcfelismerő rendszerek adatbázisaiban állítólag 117 millió állampolgár szerepel, ennek többsége afro-amerikai, mert az adatbázis a letartóztatások során is bővül. Az FBI emellett saját, biometrikus adatbázissal rendelkezik, melynek alapja a vezetői engedélyeken és személyazonosító okmányokon szereplő fényképekből összeállított adatbázis, főként olyan személyek fotóival, akik még nem kerültek összeütközésbe a törvénnyel.

Ugyanakkor, az amerikai hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legkiterjedtebb és legfrissebb adatbázisból dolgozhassanak. Ennek okán gyakran online közösségi médiából szerzett fényképeket is használnak az arcfelismerő rendszerekben, mert ezek a fotók frissebbek, mint a vezetői engedélyen szereplő fotó, vagy az esetleges korábbi letartóztatás során készült fényképek.

Mivel a fővonalú média gondoskodik arról, hogy “szelfiket” – az alany által saját magáról készített arcképeket – küldözgetni “trendi dolog” legyen, a hatóságok minden második személy esetében problémamentesen hozzáférnek olyan nyilvános fényképhez, ami az arcfelismerő programok által használható, és viszonylag friss fotó, így nagyobb eséllyel használható a személy beazonosítására.


http://www.hidfo.ru/2016/10/a-facebook-generacio-onkent-ad-fotokat-az-arcfelismero-programokhoz/

Tetszett a bejegyzés? Kövesd a blogot!

blog.hu